Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Seneste afgørelser

Sikkerhedshændelse med 900.000 personnumre hos CPR-kontoret

15/05-2015 | § 41, Databehandler, Dataansvarlig, Kritik, Omhu, Påpasselighed, Robinsonliste, Sikkerhedsbrist

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor den såkaldte Robinson-liste, som CPR-kontoret videregiver til en række virksomheder, ved en fejl har indeholdt oplysninger om personnumre på ca. 900.000...

Læs mere

Login til helbredsoplysninger på sundhedsområdet

11/05-2015 | § 41, Adgangskode, Helbredsoplysninger, Hjemmeside, Internet, Log-in, Sikkerhed

1. Sagens baggrundI januar måned 2015 blev Datatilsynet via medieomtale bekendt med, at en person havde været udsat for, at oplysninger vedrørende den pågældendes sundhedsprofil på Cure4you var blevet...

Læs mere

Elektroniske reserverings- og kvitteringsmeddelelser fra bibliotekerne (III)

11/05-2015 | § 41, Bibliotek, Dispensation, Email, Fortrolig, Internettransmission, Krypteringskrav, Sikkerhedskrav, Sikkerhedsvejledning, Ukrypteret

1. Datatilsynet har senest den 14. juni 2010 afgivet en udtalelse til Styrelsen for Bibliotek og Medier (nu Kulturstyrelsen) vedrørende anvendelsen af kvitteringsmeddelelser fra Kulturstyrelsens hjemmeside bibliotek.dk og...

Læs mere

Patientombuddets fremsendelse til uberettiget modtager via Digital Post

20/04-2015 | § 41, § 5, Cpr.nr., Digital post, Helbredsforhold, Kritik, Sikkerhedsbrist

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor tilsynet via en borgerhenvendelse blev opmærksom på, at Patientombuddet den 28. november 2014 havde sendt en afgørelse med oplysninger om en række fagpersoner samt detaljerede...

Læs mere

Brev til amerikansk databroker

17/04-2015 | Databroker, Følsom, Markedsføring, Oplysning, Personoplysning, Salg, USA

1. The Danish Data Protection Agency (DPA) has trough a documentary in the Danish media1 become aware of the fact that Exact Data as a data broker allegedly processes personal data about people from Denmark. ...

Læs mere

Udtalelse til Rigspolitiet om brug af automatisk nummerpladegenkendelse

17/03-2015 | § 1 stk.8, § 2 stk.4, § 5 stk.2, § 5 stk.3, § 5 stk.5, Det strafferetlige område, Grundlæggende principper, Proportionalitet, Saglighed, Sletning, TV-overvågning

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen vedrørende politiets påtænkte anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG).

Rigspolitiet har med brev af 19. januar 2015 sendt Datatilsynet et notat om politiets...

Læs mere

Tv-overvågning af medarbejdere

20/02-2015 | § 26 a, § 5, Medarbejder, TV-overvågning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Fagforening F den 7. november 2013 på vegne af klagerne K har rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende overvågning af medarbejdere.

Efter en gennemgang af sagen finder...

Læs mere

Kritik af Region Midtjyllands indretning af fælles elektronisk patientjournal

30/01-2015 | § 41, § 5, Adgang, Autorisation, EPJ, Inspektion, Kontrol, Kritik, Opslag, Patientjournal, Roller, Sikkerhedsbekendtgørelse, Sletning, Sundhedsloven

1. Datatilsynet har gennem længere tid korresponderet med Region Midtjylland om brugeradgangen i MidtEPJ til elektroniske patientoplysninger og om opfølgningen på en inspektion, som tilsynet tidligere har gennemført på...

Læs mere

Brev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om Region Midtjyllands fælles elektroniske patientjournal

30/01-2015 | § 41, § 5, Adgang, Autorisation, EPJ, Inspektion, Kontrol, Kritik, Opslag, Patientjournal, Roller, Sikkerhedsbekendtgørelse, Sletning, Sundhedsloven

1. Datatilsynet har gennem længere tid korresponderet med Region Midtjylland om brugeradgangen i MidtEPJ til elektroniske patientoplysninger og om opfølgningen på en inspektion, som tilsynet tidligere har gennemført på...

Læs mere

Inspektion hos borgerservice i Fredericia Kommune

2/01-2015 | Borgerservice, Inspektion, Kommune, Stikprøvekontrol

Datatilsynet foretog den 19. november 2014 inspektion hos Fredericia Kommunes borgerservicecenter.

Datatilsynet finder det meget beklageligt, at Fredericia Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i...

Læs mere

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser