Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Seneste afgørelser

Bodycams til optagelse af video og lyd

12/05-2014 | § 28, § 29, § 43, § 45, § 5, § 6, § 8, Anmeldelse, Datasikkerhed, Information, Myndighedsudøvelse, Nødvendighed, Optagelse, Sikkerhedsbekendtgørelse, Skiltning, Slettefrist, Trusler, Videooptagelse, Vold

1. AnmeldelsenTrafikselskabet Movia (herefter: ”Movia”) har den 11. december 2013 anmeldt behandlingen ”Optagelse med bodycams i forbindelse med billetkontrol” til Datatilsynet. Samtidig med anmeldelsen sendte Movia en nærmere...

Læs mere

Manglende kryptering på hjemmeside hos Nets

28/04-2014 | § 41, Cpr.nr., Datasikkerhed, Hjemmeside, Identifikationsdokumenter, Kritik, Kryptering, Personnummer

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager [navn og adresse udeladt], den 26. februar 2013 har klaget over Nets Danmark A/S’ (herefter Nets) manglende kryptering på hjemmeside med en kontaktformular, som skulle...

Læs mere

Inspektion af datasikkerhed i borgerservice i Halsnæs Kommune

17/03-2014 | Borgerservice, Inspektion, Kommune

Datatilsynet foretog den 2. december 2013 inspektion vedrørende datasikkerhed i borgerservice i Halsnæs Kommune.

Datatilsynet finder det meget beklageligt, at Halsnæs Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i...

Læs mere

Inspektion af tv-overvågning i Odense Kommune

17/03-2014 | Inspektion, Kommune, TV-overvågning

Den 23. oktober 2013 foretog Datatilsynet en inspektion i Odense Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet finder det samlet set meget beklageligt, at Odense Kommune på følgende punkter ikke har...

Læs mere

Sletning i kreditoplysningsbureau grundet tungtvejende individuel indsigelse

4/03-2014 | § 23, § 35, Dokumentfalsk, Indsigelsesret, Kreditoplysning, Kreditoplysningsbureau, Tunktvejende indsigelser

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Advokat A [navn udeladt] på vegne af Klager K [navn og adresse udeladt] har klaget over K’s registrering i Experian A/S’ RKI-register (herefter RKI).

Registreringen af K hos RKI...

Læs mere

Brug af dansk databehandler og cloudbaseret underdatabehandler (samt tredjelandsoverførsel)

15/01-2014 | § 27, § 41, § 42, Cloud, Databehandler, Databehandleraftale, Overførsel, Sikkerhedsbekendtgørelse, Tredjeland, Underdatabehandler

Kommune K rettede den 15. november 2013 henvendelse til Datatilsynet med en forespørgsel om aftaler med en IT-leverandør.

1. I den anledning skal Datatilsynet understrege, at den dataansvarlige myndighed – i dette tilfælde...

Læs mere

Behandling af personoplysninger hos Center for Seksuelt Misbrugte Øst - CSM Øst

18/12-2013 | Andre rent private forhold, Anmeldelse, Helbredsoplysninger, Krænke, Misbrug, Personhenførbart, Pårørende, Samtykke, Seksuelle forhold, Strafbare forhold, Væsentlige sociale problemer

1. AnmeldelsenCenter for Seksuelt Misbrugte Øst (CSM Øst) – herefter CSMØ – har den 20. juni 2013 anmeldt behandlingen ”Sagsbehandlingssystem” til Datatilsynet.Datatilsynet har tilrettet anmeldelsen efter aftale med CSMØ.

Det...

Læs mere

Vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med grenspaltning

2/12-2013 | Behandlingsbegreb, Grenspaltning, Kundeforhold, Succession, Videregivelse

Ved brev af 15. marts 2013 har advokatfirmaet A rettet henvendelse til Datatilsynet med et spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med grenspaltning af selskaber i en koncern.

Det rejste spørgsmål vedrører en...

Læs mere

Svar til Folketinget om opslag i kreditoplysningsbureauer

8/11-2013 | § 23, Adgang til kreditoplysninger, Begrænsninger ved opslag, Kreditoplysningsbureau, Privat, Vilkår

Ved e-mail af 30. oktober 2013 har Justitsministeriet anmodet Datatilsynet om en udtalelse til brug for besvarelse af spørgsmål nr. 41 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) af 16. oktober 2013.

Spørgsmålet fra udvalget har...

Læs mere

Myndigheds brug af Facebook

8/11-2013 | § 42, Databehandleraftale, Dataansvar, Facebookside

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor myndighed M den 3. oktober 2013 har rettet henvendelse angående eventuel brug af Facebook og Twitter. Myndighed M planlægger efter det oplyste at oprette profiler på disse...

Læs mere

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser