Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Forslag til direktiv om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med straffesager

11/10-2012 | Databeskyttelse, Direktiv, Høringssvar, Politi, Straffesag

1. Indledning

Den 20. august 2012 har Justitsministeriet sendt Kommissionens forslag til direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at...

Læs mere

Kommunes ønske om brug af Skype

30/08-2012 | Ansvar, Behandlingsbetingelser, God databehandlingsskik, Registreredes rettigheder, Sikkerhed, Videosamtale

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Syddjurs Kommune har rettet henvendelse angående eventuel brug af Skype til kommunikation med borgerne. Syddjurs Kommunen påtænker efter det oplyste først og fremmest at...

Læs mere

Svar på Dansk Erhvervs henvendelse i en klagesag om tv-overvågning

20/08-2012 | Bortvisning, Indsigt, Kritik, Sletning, TV-overvågning, Underretning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Dansk Erhverv på vegne af en virksomhed er fremkommet med bemærkninger til Datatilsynets afgørelse af 25. januar 2012. Afgørelsen vedrører en række forhold i forbindelse med...

Læs mere

Udtalelse om EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse

11/07-2012 | Databeskyttelse, Digital, Forordning, Internet, Personaleoplysning, Register

1. Indledning

Den 11. maj 2012 har Justitsministeriet sendt Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og den fri...

Læs mere

IT-Universitetet i Københavns brug af Microsofts cloud-løsning Office 365

10/07-2012 | § 27, § 41, § 42, Cloud, Databehandleraftale, Kryptering, Login, Logning, Risikovurdering, Sletning

1. Datatilsynet har den 2. januar 2012 modtaget IT-Universitetet i Københavns (herefter 'IT-Universitetet') ændringer til ovennævnte anmeldelser.

Ved e-mail af 15. februar og 14. marts 2012 har IT-Universitetet besvaret en række...

Læs mere

Afgørelse om god databehandlingsskik ved udlevering af personoplysninger til uvedkommende

29/06-2012 | Destruktion, God databehandlingsskik, Sikkerhedsbrist, Sletning, Udlevering, Underretning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om Ankestyrelsens videregivelse af oplysninger om to personer til en uvedkommende person i forbindelse med aktindsigt. Ved brev af 18. januar 2011 er Ankestyrelsen fremkommet med en...

Læs mere

Fitnesscenters behandling af personnummer

27/06-2012 | § 11, § 5, Cpr-nummer, Fitnesscenter, Medlemmer, Personnummer, Saglighed, Samtykke

Datatilsynet er gennem en artikel i […] blevet opmærksom på, at der indhentes oplysninger om personnummer i forbindelse med køb af medlemskab på fitnesscenter F's hjemmeside xxx.dk såvel i forbindelse med køb af abonnement som...

Læs mere

Odense Kommunes offentliggørelse af fortrolige oplysninger om kommunens medarbejdere på hjemmeside

20/06-2012 | § 41, Bankoplysninger, Datasikkerhed, Hjemmeside, Offentliggørelse, Personnummer, Sikkerhed

1. På baggrund af en henvendelse fra en borger blev Datatilsynet den 17. januar 2012 opmærksom på, at Odense Kommune har offentliggjort fortrolige oplysninger om 14 af kommunens medarbejdere på kommunens hjemmeside. Ved...

Læs mere

Sikkerhedsbrist hos Odense Kommune

20/06-2012 | § 41, Beskæftigelsescenter, Databehandler, Datasikkerhed, Helbredsoplysninger, Kritik, Sagsmapper, Sikkerhed

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Datatilsynet på baggrund af en henvendelse fra en journalist er blevet opmærksom på, at Odense Kommune ved flere tilfælde tilsyneladende har videregivet oplysninger om kommunens...

Læs mere

Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside (I)

12/06-2012 | § 1, § 2, Anvendelsesområde, Behandling, Hjemmeside, Internet, Klage, Myndighed, Offentliggørelse, Register, Videregivelse, Ytringsfrihed

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor K Kommune ved e-mails af 15. og 21. november 2011 på vegne af tre navngivne kommunale medarbejdere, kommunens borgmester og en plejefamilie tilknyttet kommunen har klaget...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser