Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Forsikringsselskabs opslag i RKI-registret

31/10-2013 | Forsikring, Husstandsmedlemmer, Kreditoplysningsbureau, Opslag, Vilkår

I august måned 2012 stillede Datatilsynet Codan Forsikring A/S (herefter Codan) spørgsmål om, i hvilket omfang Codan indhenter oplysninger i RKI-registret, som kreditoplysningsbureauet Experian A/S (herefter Experian) er...

Læs mere

Myndigheders adgang til opslag i egne arkiverede it-systemer

13/08-2013 | § 14, § 5, Arkiv, Arkivlov, Databehandler

1. Rigsarkivet rettede i august 2012 henvendelse til Datatilsynet vedrørende myndigheders adgang til data i digitale arkivalier fra egne it-systemer.

Baggrunden for Rigsarkivets henvendelse var, at Statens Arkiver er ved at...

Læs mere

Vedrørende tv-overvågning i Kriminalforsorgens arresthuse

9/08-2013 | § 26 a, Arresthus, Hjemmearbejdsplads, Klage, Kritik, Login, Password, Sikkerhed, Sikkerhedsbekendtgørelse, TV-overvågning

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Fængselsforbundet har klaget over arrestforvarernes fjernadgang til tv-overvågningen i Kriminalforsorgens arresthuse.

I klagen er bl.a. henvist til, at en del af personalet...

Læs mere

Vedrørende udveksling af oplysninger om restanceryttere og skadesanmeldelser mellem forsikringsselskaber

23/07-2013 | § 50, Advarselsregister, Database, Forsikring, Frame-work, Samtykke, Videregivelse

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Human Time A/S har rettet henvendelse til Datatilsynet angående et eventuelt advarselsregister, hvor der skal ske udveksling af visse oplysninger om anmeldte skader og...

Læs mere

Kritik af registrering af bestridt fordring i RKI og spørgsmål om rykkerskrivelser

8/05-2013 | § 20, § 23, Bestridt, Kreditoplysning, Kreditoplysningsbureau, Lukket register, Rykkerskrivelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager K, [navn og adresse udeladt] har klaget over registrering hos RKI Experian A/S (herefter RKI).

Der gik efter tilsynets opfattelse for lang tid mellem de nødvendige...

Læs mere

Kreditoplysningsbureaus registrering af en umyndiggjort person var i strid med persondataloven

3/05-2013 | § 20, Kreditoplysning, Kreditoplysningsbureau, Sletning, Umyndiggjort, Værge

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager K [navn og adresse udeladt], har klaget over registrering hos Experian A/S (herefter RKI).

Den 4. januar 2013 er RKI efter anmodning fra Datatilsynet fremkommet med en...

Læs mere

Brug af cookies i et politisk partis kampagne

30/04-2013 | § 3, Anvendelsesområde, Cookie, IP-adresse

Datatilsynet vender hermed tilbage vedrørende de spørgsmål, som tilsynet stillede Radikale Venstre i november 2012 efter medieomtale af partiets brug af cookies i forbindelse med en valgkampagne.

Efter drøftelser i Datarådet...

Læs mere

Afgørelse i klagesag om SKATs behandling af personoplysninger

24/04-2013 | § 29, § 6, Biperson, Manuel, Oplysningspligt, Patientjournal, Personoplysning, Register, Regneark, SKAT

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor De i brev af 9. juli 2010 på vegne af K har klaget til Datatilsynet over, at SKAT har behandlet oplysninger om ham, herunder at myndigheden ikke har opfyldt oplysningspligten...

Læs mere

Vedrørende gengivelse af disciplinærnævnsafgørelser på internetportal

14/03-2013 | § 2, § 48, § 50, § 6, § 8, Andre rent private forhold, Interesseafvejning, Offentliggørelse, Strafbare forhold, Videregivelse, Ytrings- og informationsfrihed

1. I henhold til persondatalovens § 48 har du den 5. juni og 23. juli 2012 på vegne af Etik Portalerne ApS anmeldt påtænkt behandling af personoplysninger til Datatilsynet samt ansøgt om tilladelse i henhold til § 50, stk. 1, nr....

Læs mere

Klage over gengivelse af disciplinærnævnsafgørelser på internetportal

20/02-2013 | § 2, § 6, § 8, § 9, Andre rent private forhold, Informationsdatabase, Interesseafvejning, Offentliggørelse, Retsinformation, Strafbare forhold, Videregivelse, Ytrings- og informationsfrihed

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Tandlægeforeningen ved brev af 23. marts 2011 og e-mails af 15. april og 11. maj 2011 på vegne af nogle medlemmer har klaget til Datatilsynet over offentliggørelsen af...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser