Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Datatilsynets kompetence efter persondatalovens § 37 (I)

6/12-2011 | § 37, Berigtigelse, Klage, Oplysning, Uberettiget, Udlændingeservice

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til Deres henvendelse af 27. juli 2010 på vegne af klager K til Folketingets Ombudsmand vedrørende berigtigelse af personoplysninger. Folketingets Ombudsmand har sendt henvendelsen til...

Læs mere

Register over lejere, der har misligholdt lejemål eller lejeaftale

1/12-2011 | Advarselsregister, Lejeaftale, Lejemål, Lejer, Misligholdelse, Ophævelse, Udlejning

1. Ansøgning om tilladelse1.1. Datatilsynet har den 8. august 2011 modtaget Mark Industrie/SAPU.dk’s (herefter ’SAPU’) ansøgning om tilladelse efter persondatalovens1  § 50, stk. 1, nr. 2, til behandling af personoplysninger...

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger med login fra mobile enheder

29/11-2011 | § 41, Borgeradgang, Digital signatur, Login, Mobil, Selvbetjeningsløsning, Smartphone

Datatilsynet har modtaget flere henvendelser fra myndigheder og virksomheder vedrørende borgeres adgang til selvbetjeningsløsninger via smartphones og lignende. Til orientering vedlægges kopi af henvendelser fra Rudersdal Kommune...

Læs mere

Borgeradgang til e-Boks via mobile enheder

29/11-2011 | § 41, Borgeradgang, Digital post, Digital signatur, Login, Mobil, Selvbetjeningsløsning

Ved e-mail af 16. november 2011 har e-Boks A/S rettet henvendelse til Datatilsynet for at orientere tilsynet om etablering af en løsning, som giver borgere adgang til e-Boks via mobile enheder.

Datatilsynet kan i den anledning...

Læs mere

Borgeradgang til mobil udgave af Rudersdal Kommunes selvbetjeningsløsning

29/11-2011 | § 41, § 6, § 7, § 8, Digital signatur, Login, NemID, Selvbetjening, Selvbetjeningsløsning, Smartphone

Ved e-mail af 5. oktober 2011 har Rudersdal Kommune rettet henvendelse til Datatilsynet med en forespørgsel om borgeradgang til en mobil udgave af kommunens selvbetjeningsløsning Min Rude – MobilRuden – via smartphones eller...

Læs mere

Vallensbæk Kommunes brud på persondataloven i forbindelse med tv-overvågning

25/11-2011 | § 26 a, Inspektion, Kommune, Kritik, Oplysningspligt, Optagelse, Slettefrist, TV-overvågning, Videoovervågning

Den 23. november 2011 foretog Datatilsynet en inspektion hos Vallensbæk Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet skal hermed gøre kommunaldirektøren i Vallensbæk kommune opmærksom på følgende...

Læs mere

Offentliggørelse af personnummer på Assens Kommunes hjemmeside

22/11-2011 | § 41, § 5, Hjemmeside, Kommune, Offentliggørelse, Personnummer, Postliste, Sikkerhedsbrist

1. Datatilsynet blev den 8. februar 2011, på baggrund af en henvendelse fra en journalist, opmærksom på, at Assens Kommune havde offentliggjort oplysninger om personnummer på internettet.

Der var tale om oplysninger om navn og...

Læs mere

Vedrørende Rådgivnings og Forskningscentret Børn, Unge & Sorgs anmeldelse af behandlingen "Behandling og rådgivning af unge"

21/11-2011 | Afdøde, Anmeldelse, Børn, Helbredsoplysninger, Personhenførbart, Pårørende, Samtykke, Unge

1. Rådgivnings og Forskningscentret Børn, Unge & Sorg (herefter rådgivningscentret) anmeldte den 12. december 2007 behandlingen "Behandling og rådgivning af unge" til Datatilsynet. 

Af anmeldelsen...

Læs mere

Greve Kommunes brud på persondataloven i forbindelse med tv-overvågning

18/11-2011 | § 26 a, Inspektion, Kommune, Kritik, Oplysningspligt, Optagelse, Slettefrist, TV-overvågning, Videoovervågning

Den 8. september 2011 foretog Datatilsynet en inspektion hos Greve Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet skal hermed gøre direktionen i Greve Kommune opmærksom på følgende overtrædelser af...

Læs mere

Påbud til databehandler om at stoppe offentliggørelse

21/09-2011 | § 59, Databehandler, Offentliggørelse, Organisation, Politisk, Påbud

Datatilsynet skal hermed påbyde Surftown A/S som databehandler for Researchkollektivet Redox at bringe offentliggørelsen af oplysninger om politisk overbevisning samt billeder til ophør på hjemmesiden [link udeladt].

Påbudet...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser