Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Videregivelse af oplysninger om ikke-medlem til fagforening ved opsigelse

20/04-2012 | § 11, § 6, Afskedigelsessag, Arbejdsgiver, Behandling, Cpr-nummer, Fagforening, Fratrådt medarbejder, Klage, Personalesag, Personnummer, Videregivelse

1. Ved brev af 18. juli 2011 har fagforening F1 på vegne af A klaget til Folketingets Ombudsmand over institution I’s videregivelse af oplysninger om A. Folketingets Ombudsmand har oversendt klagen til...

Læs mere

KL's overførsel af køreprøvesystem til en cloud-løsning

3/04-2012 | § 27, § 41, § 42, § 5, § 51, Anmeldelse, Cloud, Databehandler, Databehandleraftale, Dataansvar, Safe Harbor, Sikkerhed, Sikkerhedsbrist, Sletning, Tredjeland

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om KL's overførsel af et køreprøvesystem til en cloud-løsning.

Samlet set finder Datatilsynet KL's håndtering af personoplysningerne i køreprøvesystemet meget kritisabel....

Læs mere

Udtalelse til KL om brug af privat NemID som medarbejder log-in i kommuner (opdateret)

30/03-2012 | § 41, Ansatte, Brugeridentifikation, Brugerstyring, Certifikat, Hjemmearbejdsplads, Kommune, Login, Medarbejder, Medarbejdercertifikat, Medarbejdersignatur, NemID, Personlig NemID, Privat Nem-ID, Sikkerhedsbekendtgørelse

1. På baggrund af henvendelser fra Kommunernes Landsforening samt en række kommuner har Datatilsynet vurderet brug af medarbejderes personlige NemID i kommunernes log-in procedurer.

Datatilsynets konklusioner – som...

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om digital post

13/02-2012 | Ansvar, Digitalisering, Krigsregel, Privatliv

Hermed fremsendes Datatilsynets bemærkninger til ovennævnte høring, hvor Digitaliseringsstyrelsen ved e-post af 27. januar 2012 har bedt om tilsynets bemærkninger. 

1. Datatilsynet finder det uklart, hvorvidt borgerne...

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening

10/02-2012 | Datasikkerhed, Digitalisering, NemID, Selvbetjening

Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven

 Ved e-mail af 27. januar 2012 har...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

7/02-2012 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved brev modtaget i Datatilsynet den 16. december 2011 har Novo Nordisk A/S anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Novo Nordisk A/S har...

Læs mere

Afgørelse i en klagesag om optagelser fra tv-overvågning

25/01-2012 | Bortvisning, Indsigt, Kritik, Sletning, TV-overvågning, Underretning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor du ved brev af 11. december 2009 samt senere har klaget over en række forhold vedrørende behandling af oplysninger om din søn i forbindelse med tv-overvågning hos supermarked...

Læs mere

Spørgsmål om oplysningspligt og indsigtsret i personalesag

10/01-2012 | § 28, § 31, Afskedigelsessag, Arbejdsgiver, Indsigtsret, Klage, Oplysningspligt, Personalesag

1. Ved brev af 2. december 2010 har Dansk Sygeplejeråd på vegne af A klaget til Datatilsynet over en kommunes manglende opfyldelse af oplysningspligten.  Ved brev af 16. februar 2011 er kommunen fremkommet med en...

Læs mere

Registrering og videregivelse af oplysninger om rekonstruktion fra Statstidende

5/01-2012 | § 19, § 20, § 23, Betalingsstandsning, Konkurs, Kreditoplysning, Kreditoplysningsbureau, Kreditværdighed, Registrering, Registreringsperiode, Rekonstruktion, Sletning, Statstidende, Videregivelse

1. Indledning

Som følge af ændringerne i konkursloven har Datatilsynet modtaget en anmodning om at tilkendegive tilsynets holdning til kreditoplysningsbureauers registrering af oplysninger om rekonstruktion fra...

Læs mere

Datatilsynets kompetence efter persondatalovens § 37 (II)

6/12-2011 | § 37, Berigtigelse, Klage, Oplysning, Uberettiget, Udlændingeservice

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til Deres henvendelse af 28. oktober 2010 til Folketingets Ombudsmand vedrørende berigtigelse af personoplysninger. Folketingets Ombudsmand har sendt henvendelsen til Datatilsynet til...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser