Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Brug af dansk databehandler og cloudbaseret underdatabehandler (samt tredjelandsoverførsel)

15/01-2014 | § 27, § 41, § 42, Cloud, Databehandler, Databehandleraftale, Overførsel, Sikkerhedsbekendtgørelse, Tredjeland, Underdatabehandler

Kommune K rettede den 15. november 2013 henvendelse til Datatilsynet med en forespørgsel om aftaler med en IT-leverandør.

1. I den anledning skal Datatilsynet understrege, at den dataansvarlige myndighed – i dette tilfælde...

Læs mere

Udtalelse over lovforslag om digitale vælgererklæringer

9/01-2014 | § 7, § 8, Datasikkerhed, Digitalisering, Kryptering, Politisk, Privatliv

1. Ved e-mail af 6. december 2013 har Økonomi- og Indenrigsministeriet sendt forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for...

Læs mere

Behandling af personoplysninger hos Center for Seksuelt Misbrugte Øst - CSM Øst

18/12-2013 | Andre rent private forhold, Anmeldelse, Helbredsoplysninger, Krænke, Misbrug, Personhenførbart, Pårørende, Samtykke, Seksuelle forhold, Strafbare forhold, Væsentlige sociale problemer

1. AnmeldelsenCenter for Seksuelt Misbrugte Øst (CSM Øst) – herefter CSMØ – har den 20. juni 2013 anmeldt behandlingen ”Sagsbehandlingssystem” til Datatilsynet.Datatilsynet har tilrettet anmeldelsen efter aftale med CSMØ.

Det...

Læs mere

Vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med grenspaltning

2/12-2013 | Behandlingsbegreb, Grenspaltning, Kundeforhold, Succession, Videregivelse

Ved brev af 15. marts 2013 har advokatfirmaet A rettet henvendelse til Datatilsynet med et spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med grenspaltning af selskaber i en koncern.

Det rejste spørgsmål vedrører en...

Læs mere

Svar til Folketinget om opslag i kreditoplysningsbureauer

8/11-2013 | § 23, Adgang til kreditoplysninger, Begrænsninger ved opslag, Kreditoplysningsbureau, Privat, Vilkår

Ved e-mail af 30. oktober 2013 har Justitsministeriet anmodet Datatilsynet om en udtalelse til brug for besvarelse af spørgsmål nr. 41 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) af 16. oktober 2013.

Spørgsmålet fra udvalget har...

Læs mere

Myndigheds brug af Facebook

8/11-2013 | § 42, Databehandleraftale, Dataansvar, Facebookside

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor myndighed M den 3. oktober 2013 har rettet henvendelse angående eventuel brug af Facebook og Twitter. Myndighed M planlægger efter det oplyste at oprette profiler på disse...

Læs mere

Forsikringsselskabs opslag i RKI-registret

31/10-2013 | Forsikring, Husstandsmedlemmer, Kreditoplysningsbureau, Opslag, Vilkår

I august måned 2012 stillede Datatilsynet Codan Forsikring A/S (herefter Codan) spørgsmål om, i hvilket omfang Codan indhenter oplysninger i RKI-registret, som kreditoplysningsbureauet Experian A/S (herefter Experian) er...

Læs mere

Myndigheders adgang til opslag i egne arkiverede it-systemer

13/08-2013 | § 14, § 5, Arkiv, Arkivlov, Databehandler

1. Rigsarkivet rettede i august 2012 henvendelse til Datatilsynet vedrørende myndigheders adgang til data i digitale arkivalier fra egne it-systemer.

Baggrunden for Rigsarkivets henvendelse var, at Statens Arkiver er ved at...

Læs mere

Vedrørende tv-overvågning i Kriminalforsorgens arresthuse

9/08-2013 | § 26 a, Arresthus, Hjemmearbejdsplads, Klage, Kritik, Login, Password, Sikkerhed, Sikkerhedsbekendtgørelse, TV-overvågning

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Fængselsforbundet har klaget over arrestforvarernes fjernadgang til tv-overvågningen i Kriminalforsorgens arresthuse.

I klagen er bl.a. henvist til, at en del af personalet...

Læs mere

Vedrørende udveksling af oplysninger om restanceryttere og skadesanmeldelser mellem forsikringsselskaber

23/07-2013 | § 50, Advarselsregister, Database, Forsikring, Frame-work, Samtykke, Videregivelse

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Human Time A/S har rettet henvendelse til Datatilsynet angående et eventuelt advarselsregister, hvor der skal ske udveksling af visse oplysninger om anmeldte skader og...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser