Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Kommuners krav om at ansatte skal bruge "NemID"

29/08-2011 | § 41, Brugeridentifikation, Brugerstyring, Certifikat, Emneord, Kommune, Login, Medarbejder, Medarbejdercertifikat, NemID, NemID til erhverv, Personlig NemID

Ved e-mail af 16. juni 2011 har Kommunernes Landsforening (KL) anmodet Datatilsynet om en udtalelse vedrørende det forhold, at flere kommuner stiller krav om, at kommunens medarbejdere skal anvende deres personlige NemID som en...

Læs mere

Sikkerhedsbrist hos Halsnæs Kommune

25/08-2011 | § 41, § 5, Hjemmeside, Kommune, Kontrolsystem, Offentliggørelse, Sikkerhedsbrist

På baggrund af en henvendelse fra en journalist blev Datatilsynet den 9. maj 2011 opmærksom på, at Halsnæs Kommune havde offentliggjort oplysninger om en række borgeres navn, personnummer, klagesag og ankesag i et af kommunens...

Læs mere

Frivillig registrering for at undgå gældsætning og evt. identitetstyveri

16/08-2011 | § 19, § 3, § 38, § 5, § 50, § 6, § 7, § 8, Advarselsregister, Databehandler, Frivillig, Identitetspapirer, Kreditoplysningsbureau, Registrering, Samtykke, Videregivelse, Årsag

1. Ved brev af 6. december 2010 med bilag har JHS AdVi v/Jan Høj Sørensen (herefter ’JHS Ad-Vi’) på vegne af HOSS ApS rejst spørgsmål over for Datatilsynet om etablering af et register (advarselsregister), som indeholder...

Læs mere

Brug af Dropbox til behandling af følsomme personoplysninger omfattet af en tilladelse fra Datatilsynet

11/07-2011 | § 27, § 42, § 51, Anmeldelse, Cloud, Databehandler, Databehandleraftale, Dropbox, Standardkontrakt, Tilladelse, Tredjeland

Den  27. maj 2011 inspicerede Datatilsynet dine aktiviteter med behandling af følsomme personoplysninger omfattet af en tilladelse fra tilsynet. Det kom da frem, at du benytter Dropbox til backup af dine klientjournaler. Som...

Læs mere

Offentliggørelse af kundeoplysninger på www.irmatorvet.dk

30/05-2011 | § 41, § 5, Kundeoplysninger, Offentliggørelse, Password, Sikkerhed, Sikkerhedsbrist, Test, Testdata, Underretning

1. Coop Danmark A/S har ved telefonsamtale og e-post af 11. februar 2011 gjort Datatilsynet opmærksom på, at Irmatorvet A/S har offentliggjort oplysninger om ca. 35.000 kunders kontaktoplysninger, password og købshistorik på...

Læs mere

Udtalelse til FDIM om indsamling af oplysninger i forbindelse med Gemius-undersøgelsen

13/05-2011 | § 10, § 6, Cookie, IP-adresse, Personoplysning, Sletning, Statistik

Ved e-post af 23. april 2009 har Forbrugerrådet på baggrund af tre henvendelser fra borgere anmodet om Datatilsynets vurdering af FDIMs og Gemius’ dataindsamling i forbindelse med borgeres besvarelse af brugerundersøgelser.

Ved...

Læs mere

Inspektion af banks tv-overvågning

13/05-2011 | § 26, § 29, § 30, § 41, § 62, Bank, Hovedsæde, Inspektion, Kamera, Kryptering, Oplysningspligt, Politi, Skiltning

Som led i Datatilsynets tilsynsvirksomhed efter persondatalovens § 62 blev der den 10. november 2009 afholdt inspektion af bank B’s tv-overvågning. Inspektionen foregik på B’s hovedkontor.

Under inspektionen blev bankens...

Læs mere

Afgørelse vedrørende behandling af en fratrådt medarbejders e-post-konto (I)

14/04-2011 | § 1, § 5, § 6, E-post, E-post-konto, E-postadresse, Fratrådt medarbejder, Personoplysning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor F på vegne af M har klaget til Datatilsynet over, at V efter M´s fratræden har holdt M´s e-post-konto åben uden, at M har haft adgang til kontoen. SagsfremstillingVed brev af 7....

Læs mere

Afgørelse vedrørende behandling af en fratrådt medarbejders e-post-konto (II)

14/04-2011 | § 1, § 5, § 6, E-post, E-post-konto, E-postadresse, Fratrådt medarbejder, Personoplysning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor M ved e-post af 18. oktober 2008 har klaget til Datatilsynet over, at dennes e-post-konto hos V ikke blev lukket efter M´s fratræden i april 2008.

SagsfremstillingVed e-post af...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

28/03-2011 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved e-post af 29. juli 2010 har Accenture A/S anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens  § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Accenture A/S har oplyst, at tilladelse...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser