Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Afgørelse om god databehandlingsskik ved udlevering af personoplysninger til uvedkommende

29/06-2012 | Destruktion, God databehandlingsskik, Sikkerhedsbrist, Sletning, Udlevering, Underretning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om Ankestyrelsens videregivelse af oplysninger om to personer til en uvedkommende person i forbindelse med aktindsigt. Ved brev af 18. januar 2011 er Ankestyrelsen fremkommet med en...

Læs mere

Fitnesscenters behandling af personnummer

27/06-2012 | § 11, § 5, Cpr-nummer, Fitnesscenter, Medlemmer, Personnummer, Saglighed, Samtykke

Datatilsynet er gennem en artikel i […] blevet opmærksom på, at der indhentes oplysninger om personnummer i forbindelse med køb af medlemskab på fitnesscenter F's hjemmeside xxx.dk såvel i forbindelse med køb af abonnement som...

Læs mere

Odense Kommunes offentliggørelse af fortrolige oplysninger om kommunens medarbejdere på hjemmeside

20/06-2012 | § 41, Bankoplysninger, Datasikkerhed, Hjemmeside, Offentliggørelse, Personnummer, Sikkerhed

1. På baggrund af en henvendelse fra en borger blev Datatilsynet den 17. januar 2012 opmærksom på, at Odense Kommune har offentliggjort fortrolige oplysninger om 14 af kommunens medarbejdere på kommunens hjemmeside. Ved...

Læs mere

Sikkerhedsbrist hos Odense Kommune

20/06-2012 | § 41, Beskæftigelsescenter, Databehandler, Datasikkerhed, Helbredsoplysninger, Kritik, Sagsmapper, Sikkerhed

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Datatilsynet på baggrund af en henvendelse fra en journalist er blevet opmærksom på, at Odense Kommune ved flere tilfælde tilsyneladende har videregivet oplysninger om kommunens...

Læs mere

Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside (I)

12/06-2012 | § 1, § 2, Anvendelsesområde, Behandling, Hjemmeside, Internet, Klage, Myndighed, Offentliggørelse, Register, Videregivelse, Ytringsfrihed

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor K Kommune ved e-mails af 15. og 21. november 2011 på vegne af tre navngivne kommunale medarbejdere, kommunens borgmester og en plejefamilie tilknyttet kommunen har klaget...

Læs mere

Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside (II)

12/06-2012 | § 1, § 2, Anvendelsesområde, Behandling, Hjemmeside, Internet, Klage, Myndighed, Offentliggørelse, Register, Videregivelse, Ytringsfrihed

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor De som advokat for Politiforbundet ved brev af 3. oktober 2011 har klaget til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om nogle af Politiforbundets medlemmer...

Læs mere

Behandling af personoplysninger i cloud-løsningen Office 365

6/06-2012 | § 27, § 41, § 42, Cloud, Databehandler, Databehandleraftale, Dataansvarlig, E-mail, Kalender, Kontrol, Logning, Revision, Risikovurdering, Sikkerhed, Sikkerhedsbekendtgørelse, Tredjeland

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen vedrørende behandling af personoplysninger i Microsofts cloud-løsning Office 365. 

2. SagsfremstillingMicrosoft har oplyst, at virksomheden har tilsluttet sig Safe...

Læs mere

Sundhedsjournalen og det Nationale Patient Indeks (NPI)

10/05-2012 | § 41, Adgang, Autorisation, Behandlingsrelation, E-journal, NPI, Sikkerhed, Sundhedsjournalen, Sundhedsloven

1. National Sundheds-it (NSI) og Danske Regioner rettede i 2011 henvendelse til Datatilsynet vedrørende it-sikkerhedsmæssige forhold i relation til Sundhedsjournalen og det Nationale Patient Indeks (NPI), som er under...

Læs mere

Borgeres mulighed for spærring af den mobile adgang til NemPost

2/05-2012 | § 41, Digital signatur, Mobil, NemID, Nempost, Selvbetjening, Selvbetjeningsløsning, Smartphone, Spærring

1. Ved e-mail af 5. oktober 2011 rettede Rudersdal Kommune henvendelse til Datatilsynet med en forespørgsel om borgeradgang til en mobil udgave af kommunens selvbetjeningsløsning Min Rude – MobilRuden – via smartphones eller...

Læs mere

Login ved adgang til SkoleIntra

2/05-2012 | § 41, Digital signatur, Intranet, Login, NemID, Sikkerhed, Skole

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Rudersdal Kommune den 1. september 2011 har rettet henvendelse til Datatilsynet med en forespørgsel om login på SkoleIntra. Det fremgik oprindeligt af sagen, at Rudersdal Kommune...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser