Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Afgørelse i klagesag om SKATs behandling af personoplysninger

24/04-2013 | § 29, § 6, Biperson, Manuel, Oplysningspligt, Patientjournal, Personoplysning, Register, Regneark, SKAT

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor De i brev af 9. juli 2010 på vegne af K har klaget til Datatilsynet over, at SKAT har behandlet oplysninger om ham, herunder at myndigheden ikke har opfyldt oplysningspligten...

Læs mere

Vedrørende gengivelse af disciplinærnævnsafgørelser på internetportal

14/03-2013 | § 2, § 48, § 50, § 6, § 8, Andre rent private forhold, Interesseafvejning, Offentliggørelse, Strafbare forhold, Videregivelse, Ytrings- og informationsfrihed

1. I henhold til persondatalovens § 48 har du den 5. juni og 23. juli 2012 på vegne af Etik Portalerne ApS anmeldt påtænkt behandling af personoplysninger til Datatilsynet samt ansøgt om tilladelse i henhold til § 50, stk. 1, nr....

Læs mere

Klage over gengivelse af disciplinærnævnsafgørelser på internetportal

20/02-2013 | § 2, § 6, § 8, § 9, Andre rent private forhold, Informationsdatabase, Interesseafvejning, Offentliggørelse, Retsinformation, Strafbare forhold, Videregivelse, Ytrings- og informationsfrihed

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Tandlægeforeningen ved brev af 23. marts 2011 og e-mails af 15. april og 11. maj 2011 på vegne af nogle medlemmer har klaget til Datatilsynet over offentliggørelsen af...

Læs mere

Transmission af gudstjenester

17/01-2013 | § 5, § 6, § 7, Ansatte, Følsom, Gudstjeneste, Transmission

1. Ved brev af 15. februar 2012 har Ribe Stift spurgt, om Datatilsynet i forhold til persondataloven ser noget til hinder for direkte transmission eller visning på skærme af gudstjenester og forskellige former for kirkelige...

Læs mere

Afgørelse i klagesag om tv-overvågning i en boligforening

15/11-2012 | Boligselskab, Klage, TV-overvågning

Datatilsynet vender hermed tilbage i sagen om tv-overvågning i boligforeningen Tranemosegård afd. 13.

To beboere (herefter klagerne) har klaget over, at Tranemosegård afd. 13 har udvidet anvendelsen af tv-overvågning, der...

Læs mere

Svar på ansøgning om tilladelse til "Dyrenes Vagtcentrals optagelse af opkald"

13/11-2012 | Dyrenes Beskyttelse, Dyrenes Vagtcentral, Dyrevelfærd, Strafbare forhold, Vagtcentral

1. Dyrenes Beskyttelse har søgt Datatilsynet om tilladelse til behandling af personoplysninger i forbindelse med "Dyrenes Vagtcentrals optagelse af opkald".

Datatilsynets konklusion, efter at sagen har været behandlet...

Læs mere

Kommunes offentliggørelse af byggesagsarkiv på internettet

19/10-2012 | § 41, § 42, Adressebeskyttelse, Byggesagsarkiv, Databehandler, Databehandleraftale, Internet, Offentliggørelse, Personnummer, Sikkerhedsregler, Uberettiget

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen vedrørende Vejle Kommunes offentliggørelse af personoplysninger i et byggesagsarkiv via løsningen www.weblager.dk, der er hosted af Dansk Scanning A/S. Ved brev af 26. januar 2012 er...

Læs mere

Forslag til direktiv om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med straffesager

11/10-2012 | Databeskyttelse, Direktiv, Høringssvar, Politi, Straffesag

1. Indledning

Den 20. august 2012 har Justitsministeriet sendt Kommissionens forslag til direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at...

Læs mere

Kommunes ønske om brug af Skype

30/08-2012 | Ansvar, Behandlingsbetingelser, God databehandlingsskik, Registreredes rettigheder, Sikkerhed, Videosamtale

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Syddjurs Kommune har rettet henvendelse angående eventuel brug af Skype til kommunikation med borgerne. Syddjurs Kommunen påtænker efter det oplyste først og fremmest at...

Læs mere

Svar på Dansk Erhvervs henvendelse i en klagesag om tv-overvågning

20/08-2012 | Bortvisning, Indsigt, Kritik, Sletning, TV-overvågning, Underretning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Dansk Erhverv på vegne af en virksomhed er fremkommet med bemærkninger til Datatilsynets afgørelse af 25. januar 2012. Afgørelsen vedrører en række forhold i forbindelse med...

Læs mere

< Forrige 4 5 6 7 8 9 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser