Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Seneste afgørelser

Inspektion af datasikkerhed i borgerservice i Halsnæs Kommune

17/03-2014 | Borgerservice, Inspektion, Kommune

Datatilsynet foretog den 2. december 2013 inspektion vedrørende datasikkerhed i borgerservice i Halsnæs Kommune.

Datatilsynet finder det meget beklageligt, at Halsnæs Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i...

Læs mere

Inspektion af tv-overvågning i Odense Kommune

17/03-2014 | Inspektion, Kommune, TV-overvågning

Den 23. oktober 2013 foretog Datatilsynet en inspektion i Odense Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet finder det samlet set meget beklageligt, at Odense Kommune på følgende punkter ikke har...

Læs mere

Udtalelse til KL om brug af privat NemID som medarbejder log-in i kommuner (opdateret)

30/03-2012 | § 41, Ansatte, Brugeridentifikation, Brugerstyring, Certifikat, Hjemmearbejdsplads, Kommune, Login, Medarbejder, Medarbejdercertifikat, Medarbejdersignatur, NemID, Personlig NemID, Privat Nem-ID, Sikkerhedsbekendtgørelse

1. På baggrund af henvendelser fra Kommunernes Landsforening samt en række kommuner har Datatilsynet vurderet brug af medarbejderes personlige NemID i kommunernes log-in procedurer.

Datatilsynets konklusioner – som...

Læs mere

Vallensbæk Kommunes brud på persondataloven i forbindelse med tv-overvågning

25/11-2011 | § 26 a, Inspektion, Kommune, Kritik, Oplysningspligt, Optagelse, Slettefrist, TV-overvågning, Videoovervågning

Den 23. november 2011 foretog Datatilsynet en inspektion hos Vallensbæk Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet skal hermed gøre kommunaldirektøren i Vallensbæk kommune opmærksom på følgende...

Læs mere

Offentliggørelse af personnummer på Assens Kommunes hjemmeside

22/11-2011 | § 41, § 5, Hjemmeside, Kommune, Offentliggørelse, Personnummer, Postliste, Sikkerhedsbrist

1. Datatilsynet blev den 8. februar 2011, på baggrund af en henvendelse fra en journalist, opmærksom på, at Assens Kommune havde offentliggjort oplysninger om personnummer på internettet.

Der var tale om oplysninger om navn og...

Læs mere

Greve Kommunes brud på persondataloven i forbindelse med tv-overvågning

18/11-2011 | § 26 a, Inspektion, Kommune, Kritik, Oplysningspligt, Optagelse, Slettefrist, TV-overvågning, Videoovervågning

Den 8. september 2011 foretog Datatilsynet en inspektion hos Greve Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet skal hermed gøre direktionen i Greve Kommune opmærksom på følgende overtrædelser af...

Læs mere

Kommuners krav om at ansatte skal bruge "NemID"

29/08-2011 | § 41, Brugeridentifikation, Brugerstyring, Certifikat, Emneord, Kommune, Login, Medarbejder, Medarbejdercertifikat, NemID, NemID til erhverv, Personlig NemID

Ved e-mail af 16. juni 2011 har Kommunernes Landsforening (KL) anmodet Datatilsynet om en udtalelse vedrørende det forhold, at flere kommuner stiller krav om, at kommunens medarbejdere skal anvende deres personlige NemID som en...

Læs mere

Sikkerhedsbrist hos Halsnæs Kommune

25/08-2011 | § 41, § 5, Hjemmeside, Kommune, Kontrolsystem, Offentliggørelse, Sikkerhedsbrist

På baggrund af en henvendelse fra en journalist blev Datatilsynet den 9. maj 2011 opmærksom på, at Halsnæs Kommune havde offentliggjort oplysninger om en række borgeres navn, personnummer, klagesag og ankesag i et af kommunens...

Læs mere

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af "Google Apps - online kontorpakke med kalender og dokumenthåndtering"

25/06-2010 | § 43, § 45, § 6, § 7, § 8, Cloud, Digital signatur, Følsom, Google Apps, Google Inc, Kommune, Kontorpakke, Logning, Online

Ifølge persondatalovens1  § 45, stk. 1, nr. 1, skal der forinden iværksættelse af behandling, der omfatter oplysninger som nævnt i lovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, og som er omfattet af anmeldelsespligten i § 43,...

Læs mere

Ajourføring af adresseoplysninger i X Kommune

27/11-2008 | § 5, Ajourføring, Cpr, Datakvalitet, Ejendomsregister, Kommune, Opdatering

Ved brev af 6. maj 2008 har De klaget til Datatilsynet over X Kommunes behandling af personoplysninger i forbindelse med udskrivning af ejendomsskatter.

Ved brev af 22. maj 2008 har De indsendt yderligere materiale til...

Læs mere

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser