Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Schengen

Schengen-konventionen

Schengen-konventionen gennemfører Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den økonomiske union Benelux, Tyskland og Frankrig om gradvis ophævelse af kontrollen med de fælles grænser.

I Danmark blev gennemførelsen af konventionen vedtaget ved lov nr. 418 af 10. juni 1997 om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen.

Læs loven på Retsinformation.dk.

Ved Amsterdam-traktatens ikrafttræden den 1. maj 1999 blev Schengen-reglerne integreret i Den Europæiske Union.

Der er i den forbindelse indgået særaftaler med Danmark, Storbritannien og Irland.

Schengen-landene

Den praktiske del af Schengen-samarbejdet er gennemført i 24 lande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Norge, Island og Schweiz, der ikke er medlem af EU, deltager også i Schengen-samarbejdet.

Storbritannien og Irland deltager kun i det politimæssige og retlige samarbejde om straffesager, bekæmpelse af narkotika og etableringen af informationssystemet SIS.

Konventionen har to overordnede formål:

  1. at skabe fri personbevægelighed over de indre grænser, og
  2. at styrke indsatsen mod international kriminalitet og illegal indvandring.

(SIS) Schengen-informationssystemet

For at støtte disse formål har man udviklet et (SIS) Schengen-informationssystem til brug for udveksling af informationer om f.eks. efterlyste personer.

Læs mere om (SIS) Schengen-informationssystemet