Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets krav og anbefalinger i forbindelse med overførsel af personoplysninger via internettet i den private sektor

16.06.08

Datatilsynet besluttede i 2007 at overveje persondatalovens sikkerhedskrav i relation til private virksomheders overførsel af personoplysninger via internettet.

I den forbindelse har Datatilsynet foretaget en bred høring af organisationer mv.

Datatilsynet har – efter behandling i Datarådet – besluttet, at de krav og anbefalinger, der er link til nedenfor, indtil videre vil blive lagt til grund i tilsynets administration af persondatalovens sikkerhedskrav i forhold til den private sektor.

Dermed forsøger Datatilsynet at finde en fornuftig balance mellem mulighederne for bredt i samfundet at anvende internet og e-mail som effektive kommunikationsmidler over for behovet for at beskytte personoplysninger mod misbrug, tab mv.

Datatilsynet sondrer mellem kommunikation via hjemmesider og kommunikation via e-mail. Grunden til det er, at de aktuelle muligheder for at beskytte oplysningerne er forskellige for de to typer af dataoverførsel.

Datatilsynets beslutning går ud på, at tilsynet kun stiller udtrykkeligt krav om kryptering ved:

  • overførsel af følsomme oplysninger via hjemmesider,
  • overførsel af personnumre via hjemmesider, samt
  • tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger i den private sektor sker efter tilladelse med vilkår om konkrete sikkerhedsforanstaltninger ved transmission over internet.

I en række andre situationer anbefaler Datatilsynet, at personoplysninger beskyttes, når de overføres via internet.

Datatilsynet opfordrer samtidig alle interessenter til at lade hensyn til beskyttelse af personoplysninger indgå ved udformning og valg af nye tekniske løsninger til overførsel af persondata.

Det er således Datatilsynets håb, at der i takt med, at nye digitale løsninger udvikles og vinder udbredelse, også bliver bedre muligheder for at beskytte personoplysninger effektivt og uden store omkostninger for de involverede.

De krav og anbefalinger, som Datatilsynet nu har formuleret, må derfor tages op til fornyet overvejelse, efterhånden som nye tekniske muligheder for databeskyttelse bliver let tilgængelige.

Læs Datatilsynets krav og anbefalinger i forbindelse med overførsel af personoplysninger via internettet i den private sektor.

Kontaktpersoner for yderligere oplysninger

Spørgsmål til og henvendelse om ovenstående kan rettes til:

Kontorchef Lena Andersen, tlf. nr. 3319 3250 (journalister)