Afgørelser om de registreredes rettigheder

De personer, som offentlige myndigheder, virksomheder og andre organisationer (de dataansvarlige) behandler oplysninger om (de registrerede), har en række rettigheder efter databeskyttelsesreglerne. Du kan læse mere herom i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Datatilsynet behandler mange sager om de registreredes rettigheder, f.eks. om en borger har ret til at få slettet oplysninger om sig selv eller om den dataansvarlige har besvaret en anmodning om indsigt korrekt. Nedenfor kan du finde udvalgte af de offentliggjorte tilsyn og afgørelser om rettighederne. 

Datatilsynet har endnu ikke afgjort sager om retten til begrænsning af behandling og retten til dataportabilitet, men du kan stadig læse om rettighederne herunder: