Afgørelser om oplysningspligt

Oplysningspligten betyder, at den dataansvarlige på eget initiativ har pligt til at give den registrerede en række oplysninger, når den dataansvarlige indsamler personoplysninger om vedkommende, herunder bl.a. oplysninger om identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og oplysninger om formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen.

I databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skelnes der mellem den situation, hvor den dataansvarlige indsamler personoplysninger hos den registrerede selv (artikel 13), og den situation, hvor oplysninger indsamles hos andre end den registrerede selv (artikel 14).

Afgørelser