Afgørelser om retten til begrænsning af behandling

Retten til begrænsning af behandling betyder, at en person i visse tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

Den registrerede har bl.a. ret til at få begrænset sine personoplysninger i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte, når rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede.

Datatilsynet modtager ikke mange klager fra registrerede over manglende begrænsning, og tilsynet har derfor ikke truffet afgørelser i sager om retten til begrænsning af behandling, der egner sig til offentliggørelse.