Afgørelser om retten til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet betyder, at den registrerede har ret til at modtage de personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt og anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har endvidere ret til at anmode om, at disse oplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og hvis behandlingen sker elektronisk og er baseret på den registreredes samtykke eller på en kontrakt.

Retten til dataportabilitet er en ny rettighed, som blev indført med databeskyttelsesforordningen. Datatilsynet har ikke taget stilling til mange sager om dataportabilitet.