Afgørelser om retten til sletning

En registreret har mulighed for at anmode om at få personoplysninger om sig selv slettet, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis én af betingelserne for sletning er opfyldt.

Betingelserne for sletning kan bl.a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at den registrerede gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen. Den dataansvarlige er dog ikke forpligtet til at slette personoplysninger, hvis behandlingen f.eks. er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed eller for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt.

Afgørelser