Afgørelser om principper for behandling af personoplysninger

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række grundlæggende principper, som den dataansvarlige altid skal overholde.

Datatilsynet tager med tilsyn og i klagesager stilling til om de dataansvarlige f.eks. har handlet i overensstemmelse med princippet om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Find mere information om de grundlæggende principper her.

Afgørelser