Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Samsung underlagt engelsk databeskyttelseslovgivning

10/06-2015 | § 4, Anvendelsesområde, Geografisk

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Datatilsynet ved brev af 10. februar 2015 har anmodet Samsung Electronics, Filial af Samsung Electronics Nordic Ab, Sverige (herefter Samsung i Danmark) om en udtalelse...

Læs mere

Inspektion hos Bornholms Regionskommune

8/06-2015 | Autorisation, Inspektion, Kommune

Datatilsynet foretog den 6. maj 2015 inspektion hos Bornholms Regionskommune.

Datatilsynet finder det beklageligt, at Bornholms Regionskommune på følgende punkt ikke har levet op til kravene i persondataloven1 og...

Læs mere

Videregivelse samt præsentation af finansielle nøgletal

18/05-2015 | § 20, Formler, Kreditoplysningsbureau, Nøgletal, Præsentation, Virksomhedsoplysninger

Datatilsynet blev på baggrund af en borgerhenvendelse opmærksom på, at Eniro Danmark A/S (herefter Eniro) på internetadressen www.proff.dk (herefter Proff) behandler virksomhedsoplysninger, herunder bl.a. virksomheders...

Læs mere

Videregivelse af finansielle nøgletal samt oplysninger fra Statstidende

18/05-2015 | § 20, Formler, Kreditoplysningsbureau, Nøgletal, Præsentation, Statstidende, Søgemaskine

1. Datatilsynet behandlede i 2013 en række klagesager om BiQ’s behandling af personoplysninger. I to af sagerne blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt BIQ’s offentliggørelse af Statstidendeoplysninger falder ind under...

Læs mere

Sikkerhedshændelse med 900.000 personnumre hos CPR-kontoret

15/05-2015 | § 41, Databehandler, Dataansvarlig, Kritik, Omhu, Påpasselighed, Robinsonliste, Sikkerhedsbrist

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor den såkaldte Robinson-liste, som CPR-kontoret videregiver til en række virksomheder, ved en fejl har indeholdt oplysninger om personnumre på ca. 900.000...

Læs mere

Login til helbredsoplysninger på sundhedsområdet

11/05-2015 | § 41, Adgangskode, Helbredsoplysninger, Hjemmeside, Internet, Log-in, Sikkerhed

1. Sagens baggrundI januar måned 2015 blev Datatilsynet via medieomtale bekendt med, at en person havde været udsat for, at oplysninger vedrørende den pågældendes sundhedsprofil på Cure4you var blevet...

Læs mere

Elektroniske reserverings- og kvitteringsmeddelelser fra bibliotekerne (III)

11/05-2015 | § 41, Bibliotek, Dispensation, Email, Fortrolig, Internettransmission, Krypteringskrav, Sikkerhedskrav, Sikkerhedsvejledning, Ukrypteret

1. Datatilsynet har senest den 14. juni 2010 afgivet en udtalelse til Styrelsen for Bibliotek og Medier (nu Kulturstyrelsen) vedrørende anvendelsen af kvitteringsmeddelelser fra Kulturstyrelsens hjemmeside bibliotek.dk og...

Læs mere

Patientombuddets fremsendelse til uberettiget modtager via Digital Post

20/04-2015 | § 41, § 5, Cpr.nr., Digital post, Helbredsforhold, Kritik, Sikkerhedsbrist

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor tilsynet via en borgerhenvendelse blev opmærksom på, at Patientombuddet den 28. november 2014 havde sendt en afgørelse med oplysninger om en række fagpersoner samt detaljerede...

Læs mere

Brev til amerikansk databroker

17/04-2015 | Databroker, Følsom, Markedsføring, Oplysning, Personoplysning, Salg, USA

1. The Danish Data Protection Agency (DPA) has trough a documentary in the Danish media1 become aware of the fact that Exact Data as a data broker allegedly processes personal data about people from Denmark. ...

Læs mere

Udtalelse til Rigspolitiet om brug af automatisk nummerpladegenkendelse

17/03-2015 | § 1 stk.8, § 2 stk.4, § 5 stk.2, § 5 stk.3, § 5 stk.5, Det strafferetlige område, Grundlæggende principper, Proportionalitet, Saglighed, Sletning, TV-overvågning

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen vedrørende politiets påtænkte anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG).

Rigspolitiet har med brev af 19. januar 2015 sendt Datatilsynet et notat om politiets...

Læs mere

< Forrige Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser