Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Inspektion hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

12/02-2016 | § 42, § 43, Anmeldelse, Autorisation, Databehandleraftale, Inspektion, Sikkerhedsbekendtgørelse, Underdatabehandler

Datatilsynet foretog den 5. oktober 2015 inspektion hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (herefter ”STAR”).

Tilsynet finder det meget beklageligt, at STAR på følgende punkter ikke har levet op til kravene i...

Læs mere

Fremsendelse af brev til uvedkommende via Digital Post

9/02-2016 | § 41, Digital post, Kritik, Kritisabelt

Ved breve af 4. november og 26. december 2015 har [klager] klaget til Datatilsynet over Civilstyrelsens fremsendelse af et brev vedrørende klagers sag hos styrelsen til klagers datters digitale postkasse (e-Boks).

Ved e-mail af...

Læs mere

Inspektion af logning hos Statens Serum Institut

8/02-2016 | Helbredsoplysninger, Inspektion, Kritisabelt, Logning, Logningskrav, Sikkerhedsbekendtgørelse, Statistik

Datatilsynet har i løbet af efteråret 2015 foretaget inspektion af logning i forbindelse med statistikproduktion og analyser på personoplysninger hos Statens Serum Institut (SSI).

SSI behandler omfattende mængder af følsomme...

Læs mere

Inspektion hos Statens Institut for Folkesundhed

2/02-2016 | § 10, § 3, Forskning, Inspektion, Intern oversigt, Kritik, Kritisabelt, Opfølgning, Tilladelse, Videregivelse

Som led i Datatilsynets tilsynsvirksomhed i henhold til persondatalovens1 § 62 blev der den 7. maj 2015 afholdt inspektion hos Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Inspektionens fokus var Statens Institut for...

Læs mere

Inspektion i Jammerbugt Kommune

18/01-2016 | Anmeldelsespligt, Autorisation, Inspektion, Kritisabelt, Sikkerhedsbekendtgørelse, Sikkerhedsregler, Stikprøvekontrol

Den 24. september 2015 foretog Datatilsynet en inspektion hos Jammerbugt Kommune.

Datatilsynet finder det kritisabelt, at Jammerbugt Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i persondataloven1 og...

Læs mere

Inspektion hos Region Nordjylland

23/12-2015 | Anmeldelse, Databehandleraftale, Forskning, Inspektion, Region

Datatilsynet gennemførte den 14. og 15. maj 2014 to inspektioner hos Region Nordjylland.

Inspektionerne tog udgangspunkt i behandlingen af oplysningerne i forskningsprojekterne ”Relation mellem træning og fodstilling på...

Læs mere

Inspektion hos Region Midtjylland

23/12-2015 | Anmeldelse, Databehandleraftale, Forskning, Inspektion, Region

Datatilsynet gennemførte den 6. oktober 2014 en inspektion hos Region Midtjylland.

Inspektionen tog udgangspunkt i behandlingen af oplysningerne i forskningsprojektet ”GABA og højereordens kognitive processor”. ...

Læs mere

Inspektion hos Region Hovedstaden

23/12-2015 | Anmeldelse, Forskning, Inspektion, Region, Sikkerhedsbekendtgørelse, Sletning

Datatilsynet gennemførte den 10. oktober 2014 en inspektion hos Region Hovedstaden.

Inspektionen tog udgangspunkt i behandlingen af oplysningerne i forskningsprojektet ”Klinisk genetisk og molekylærgenetisk udredning af arveligt...

Læs mere

Inspektion hos Region Sjælland

23/12-2015 | Anmeldelse, Databehandleraftale, Forskning, Inspektion, Logning, Region, Sikkerhedsbekendtgørelse

Datatilsynet gennemførte den 27. november 2014 en inspektion hos Region Sjælland.

Inspektionen tog udgangspunkt i behandlingen af personoplysninger i forskningsprojektet ”Etablering af referencegrænser for adipocytokiner,...

Læs mere

Klage over behandling af personoplysninger i Datavagten

23/12-2015 | § 29, § 5, Abonnement, Cpr, Databehandler, Datavagten, Personnummer

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K (navn og adresse udeladt) den 4. juli 2014 har klaget til Datatilsynet over advokatfirma A.

Sammenfatning af tilsynets konklusioner:

Efter Datatilsynets opfattelse...

Læs mere

< Forrige Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser