Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Kritik af Region Midtjyllands indretning af fælles elektronisk patientjournal

30/01-2015 | § 41, § 5, Adgang, Autorisation, EPJ, Inspektion, Kontrol, Kritik, Opslag, Patientjournal, Roller, Sikkerhedsbekendtgørelse, Sletning, Sundhedsloven

1. Datatilsynet har gennem længere tid korresponderet med Region Midtjylland om brugeradgangen i MidtEPJ til elektroniske patientoplysninger og om opfølgningen på en inspektion, som tilsynet tidligere har gennemført på...

Læs mere

Brev til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om Region Midtjyllands fælles elektroniske patientjournal

30/01-2015 | § 41, § 5, Adgang, Autorisation, EPJ, Inspektion, Kontrol, Kritik, Opslag, Patientjournal, Roller, Sikkerhedsbekendtgørelse, Sletning, Sundhedsloven

1. Datatilsynet har gennem længere tid korresponderet med Region Midtjylland om brugeradgangen i MidtEPJ til elektroniske patientoplysninger og om opfølgningen på en inspektion, som tilsynet tidligere har gennemført på...

Læs mere

Inspektion hos borgerservice i Fredericia Kommune

2/01-2015 | Borgerservice, Inspektion, Kommune, Stikprøvekontrol

Datatilsynet foretog den 19. november 2014 inspektion hos Fredericia Kommunes borgerservicecenter.

Datatilsynet finder det meget beklageligt, at Fredericia Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i...

Læs mere

Inspektion hos borgerservice i Kalundborg Kommune

2/01-2015 | Borgerservice, Inspektion, Kommune, Stikprøvekontrol

Datatilsynet foretog den 30. oktober 2014 inspektion hos Kalundborg Kommunes borgerservicecenter.

Datatilsynet finder det beklageligt, at Kalundborg Kommune på følgende punkter ikke har levet op til kravene i...

Læs mere

Ansøgning til Procesbevillingsnævnet om 2. instansbevilling var ikke til hinder for registrering i og videregivelse fra et kreditoplysningsbureau.

19/12-2014 | Anketilladelse, Bestridt, Betalingsfrist, Email, Internethandel, Kreditoplysning, Tvist

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K [navn og adresse udeladt] har klaget over registrering i Experian A/S’ RKI-register.

Det fremgår af sagen, at K ved [udeladt] dom af 14. december 2012 blev dømt til at...

Læs mere

Kommunes manglende kontrol med databehandlere

8/12-2014 | § 42, Databehandler, Databehandleraftale, Kommune, Sikkerhedsbekendtgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Datatilsynet ved brev af 29. oktober 2014 bad Brøndby Kommune om en udtalelse angående kommunens indgåelse af databehandleraftaler samt kontrol med databehandlere.

Brøndby...

Læs mere

Manglende sikkerhed ved transmission af fortrolige og følsomme oplysninger via e-mail

19/11-2014 | § 41, Cpr-nummer, Datasikkerhed, Gentagelse, Identifikationsdokumenter, Kritisk, Kryptering, Personnummer, Sikkerhedsbekendtgørelse, Ukrypteret

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager [navn og adresse udeladt], ved e-mails af 17. marts 2014 med bilag har klaget over:

• At Sønderborg Kommune har sendt fortrolige og følsomme   oplysninger...

Læs mere

Inspektion af Nyborg Kommunes brug af Skolesundhed.dk

3/11-2014 | Adgangsbegrænsning, Adgangsforsøg, Databehandleraftale, Log-in, Nødvendige, Proportionalitet, Saglighed, Underdatabehandler

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Datatilsynet den 23. januar 2014 foretog en inspektion i Nyborg Kommune vedrørende kommunens brug af løsningen Skolesundhed.dk.

Tilsynet skal navnlig fremhæve følgende punkter,...

Læs mere

Odsherred Kommunes videregivelse af personoplysninger i strid med persondataloven

29/10-2014 | § 41, § 8, Ansættelsesforhold, Fagforening, Kommune, Personoplysning, Strafbare forhold, Videregivelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor du som advokat for Fagforening F og klager K har rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende Odsherred Kommunes behandling af oplysninger om K.

Datatilsynet har forstået din...

Læs mere

Sikkerhedsbrist i TastSelv

26/09-2014 | Sikkerhedsbrist, SKAT

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor en borger gjorde tilsynet opmærksom på, at det – i forbindelse med autorisation af en anden bruger til at se eller indtaste ens oplysninger i løsningen TastSelv – var muligt at...

Læs mere

< Forrige Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser