Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Manglende indsigt i optagelser fra tv-overvågning hos Dansk Supermarked

21/03-2017 | § 31, § 32, Indsigt, Indsigtsret, Klage, Kritik, Kritisabelt, TV-overvågning

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor A (herefter klager) på vegne af sin søn B har klaget over, at der ikke er givet indsigt i tv-overvågningsoptagelser optaget den 22. april 2015 i Netto på (adresse undtaget),...

Læs mere

Klage over teleselskabs behandling af en indsigtsanmodning

17/03-2016 | § 31, Indsigt, Indsigtsret, Logningsbekendtgørelsen, Teleselskab

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K (navn og adresse udeladt) har klaget over A (navn udeladt).

1. Sagens omstændigheder

Det fremgår af sagen, at klager ved e-mail af 28. maj 2013 anmodede A om indsigt...

Læs mere

Spørgsmål om oplysningspligt og indsigtsret i personalesag

10/01-2012 | § 28, § 31, Afskedigelsessag, Arbejdsgiver, Indsigtsret, Klage, Oplysningspligt, Personalesag

1. Ved brev af 2. december 2010 har Dansk Sygeplejeråd på vegne af A klaget til Datatilsynet over en kommunes manglende opfyldelse af oplysningspligten.  Ved brev af 16. februar 2011 er kommunen fremkommet med en...

Læs mere

Vedrørende klage over ikke at have modtaget kopi af optagelser fra tv-overvågning

16/07-2010 | § 31, Indsigt, Indsigtsret, TV-overvågning

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager K ved e-post af 13. og 20. april 2009 har rettet henvendelse til Datatilsynet og klaget over, at han ikke på anmodning har modtaget kopi af optagelser fra tv-overvågning...

Læs mere

Digital tilmelding til og ansøgning om optagelse på uddannelser

13/06-2004 | § 29, § 31, § 5, § 6, Ansøger, Ansøgning, Digital, Eksamensdatabase, Indberetning, Indsigtsret, Lovhjemmel, Optagelse, Proportionalitet, Register, Sletning, Slettefrist, Tilmelding, Uddannelse

Den 22. december 2003 har Undervisningsministeriet foretaget ovennævnte anmeldelse til Datatilsynet.

Det fremgår af sagen, at det fra 1. maj 2004 bliver det muligt for ansøgere at søge om optagelse på videregående uddannelser...

Læs mere

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser