Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Behandling af personoplysninger hos Børns vilkår

20/01-2014 | § 6, § 7, § 8, Anmeldelse, Helbredsforhold, Personhenførbart, Pårørende, Samtykke, Seksuelle forhold, Strafbare forhold

1. Børns Vilkår har den 4. januar 2011 anmeldt behandlingen ”Støtte, rådgivning og bisidning af udsatte børn og unge” til Datatilsynet.

Datatilsynet har tilrettet anmeldelsen efter aftale med Børns Vilkår. 

Det fremgår...

Læs mere

Udtalelse over lovforslag om digitale vælgererklæringer

9/01-2014 | § 7, § 8, Datasikkerhed, Digitalisering, Kryptering, Politisk, Privatliv

1. Ved e-mail af 6. december 2013 har Økonomi- og Indenrigsministeriet sendt forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for...

Læs mere

Transmission af gudstjenester

17/01-2013 | § 5, § 6, § 7, Ansatte, Følsom, Gudstjeneste, Transmission

1. Ved brev af 15. februar 2012 har Ribe Stift spurgt, om Datatilsynet i forhold til persondataloven ser noget til hinder for direkte transmission eller visning på skærme af gudstjenester og forskellige former for kirkelige...

Læs mere

Borgeradgang til mobil udgave af Rudersdal Kommunes selvbetjeningsløsning

29/11-2011 | § 41, § 6, § 7, § 8, Digital signatur, Login, NemID, Selvbetjening, Selvbetjeningsløsning, Smartphone

Ved e-mail af 5. oktober 2011 har Rudersdal Kommune rettet henvendelse til Datatilsynet med en forespørgsel om borgeradgang til en mobil udgave af kommunens selvbetjeningsløsning Min Rude – MobilRuden – via smartphones eller...

Læs mere

Frivillig registrering for at undgå gældsætning og evt. identitetstyveri

16/08-2011 | § 19, § 3, § 38, § 5, § 50, § 6, § 7, § 8, Advarselsregister, Databehandler, Frivillig, Identitetspapirer, Kreditoplysningsbureau, Registrering, Samtykke, Videregivelse, Årsag

1. Ved brev af 6. december 2010 med bilag har JHS AdVi v/Jan Høj Sørensen (herefter ’JHS Ad-Vi’) på vegne af HOSS ApS rejst spørgsmål over for Datatilsynet om etablering af et register (advarselsregister), som indeholder...

Læs mere

Udtalelse i forbindelse med anmeldelse af "Google Apps - online kontorpakke med kalender og dokumenthåndtering"

25/06-2010 | § 43, § 45, § 6, § 7, § 8, Cloud, Digital signatur, Følsom, Google Apps, Google Inc, Kommune, Kontorpakke, Logning, Online

Ifølge persondatalovens1  § 45, stk. 1, nr. 1, skal der forinden iværksættelse af behandling, der omfatter oplysninger som nævnt i lovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, og som er omfattet af anmeldelsespligten i § 43,...

Læs mere

Afgørelse i klagesag om offentliggørelse på Redox' hjemmeside

28/10-2008 | § 2, § 29, § 7, Dataansvarlig, Offentliggørelse, Oplysningspligt, Politisk, Ytringsfrihed

Datatilsynet har truffet afgørelse i Deres sag. Datatilsynet finder, at der ikke er grundlag for at konkludere, at behandlingen af oplysninger om Dem på www.redox.dk har været i strid med persondataloven.

Datatilsynet...

Læs mere

Adgangskontrol på diskoteker og førelse af intern karantæneliste

20/06-2008 | § 38, § 7, § 8, Adgangskontrol, Billede, Biometri, Fingeraftryk, Samtykke, Vilkår

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om behandling af personoplysninger hos Diskotek Crazy Daisy i Viborg (herefter Crazy Daisy).

Sammenfattende er det Datatilsynets konklusion, at Crazy Daisy med gæstens udtrykkelige...

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger om modstandsfolk på internettet (II)

17/09-2007 | § 6, § 7, § 8, Afdøde, Følsom, Internet, Modstandsfolk, Offentliggørelse, Samtykke

1. I februar 2006 rettede Frihedsmuseet henvendelse til Datatilsynet med anmodning om en udtalelse om lovligheden af at oprette en database over modstandsfolk under Danmarks besættelse udlagt på internettet.

Datatilsynet...

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger om modstandsfolk på internettet (I)

27/10-2006 | § 6, § 7, § 8, Afdøde, Følsom, Internet, Modstandsfolk, Offentliggørelse, Pårørende, Samtykke

Frihedsmuseet har ved brev af 23. februar 2006 rettet henvendelse til Datatilsynet med anmodning om en udtalelse om lovligheden af at oprette en offentligt tilgængelig database over modstandsfolk under Danmarks besættelse...

Læs mere

< Forrige Page 1 Page 2 Næste > 

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser