Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Vedrørende udveksling af oplysninger om restanceryttere og skadesanmeldelser mellem forsikringsselskaber

23/07-2013 | § 50, Advarselsregister, Database, Forsikring, Frame-work, Samtykke, Videregivelse

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Human Time A/S har rettet henvendelse til Datatilsynet angående et eventuelt advarselsregister, hvor der skal ske udveksling af visse oplysninger om anmeldte skader og...

Læs mere

Register over lejere, der har misligholdt lejemål eller lejeaftale

1/12-2011 | Advarselsregister, Lejeaftale, Lejemål, Lejer, Misligholdelse, Ophævelse, Udlejning

1. Ansøgning om tilladelse1.1. Datatilsynet har den 8. august 2011 modtaget Mark Industrie/SAPU.dk’s (herefter ’SAPU’) ansøgning om tilladelse efter persondatalovens1  § 50, stk. 1, nr. 2, til behandling af personoplysninger...

Læs mere

Frivillig registrering for at undgå gældsætning og evt. identitetstyveri

16/08-2011 | § 19, § 3, § 38, § 5, § 50, § 6, § 7, § 8, Advarselsregister, Databehandler, Frivillig, Identitetspapirer, Kreditoplysningsbureau, Registrering, Samtykke, Videregivelse, Årsag

1. Ved brev af 6. december 2010 med bilag har JHS AdVi v/Jan Høj Sørensen (herefter ’JHS Ad-Vi’) på vegne af HOSS ApS rejst spørgsmål over for Datatilsynet om etablering af et register (advarselsregister), som indeholder...

Læs mere

Afslag på tilladelse til advarselsregister for diskoteker

2/07-2008 | § 50, § 8, Advarselsregister, Saglighed, Strafbar

Glubbin ApS har den 6. februar 2008 som dataansvarlig virksomhed anmodet om Datatilsynets udtalelse vedrørende et nyt internetsite: Glubbin (Glubbin.com). Henvendelsen er den 6. maj 2008 fulgt op af en anmeldelse til Datatilsynet...

Læs mere

Advarselsregister hos Rejsekort A/S (II)

11/05-2007 | § 49, § 50, Advarselsregister, Anmeldelsesordning, Anmeldelsespligt, Spærring, Videregivelse, Vilkår

1. Anmeldelse af advarselsregister for Rejsekort A/S

1.1. Datatilsynet har den 8. november 2006 modtaget Rejsekort A/S’ anmeldelse/ansøgning om tilladelse til behandling af personoplysninger med henblik på at advare andre mod...

Læs mere

Advarselsregister hos Rejsekort A/S (I)

11/05-2007 | § 49, § 50, Advarselsregister, Anmeldelsesordning, Anmeldelsespligt, Cpr.nr., Personnummer, Videregivelse, Vilkår

1. Anmeldelse af spærreliste for Rejsekort A/S

1.1. Datatilsynet har den 15. september 2006 modtaget Rejsekort A/S’ anmeldelse/ansøgning om tilladelse til behandling af personoplysninger ved førelse af en spærreliste over...

Læs mere

Spørgsmål om advarselsregister vedrørende lejere

2/05-2007 | § 50, Advarselsregister, Anerkendelsesværdig, Databehandlingsskik, Lejer

1. Datatilsynet har nu færdigbehandlet aarhusboligs ansøgning om tilladelse til oprettelse af et fællesregister over personer med ubetalt forfalden gæld og uefterrettelige lejere.

Datatilsynets konklusioner, der fremgår af...

Læs mere

Advarselsregister hos fagforbund

12/04-2005 | § 50, Advarselsregister, Anerkendelsesværdig, Arbejdsgiver, Oplysningspligt

Datatilsynet har den 7. juli 2004 modtaget Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB)’s anmeldelse/ansøgning om tilladelse til behandling af personoplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller...

Læs mere

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser