Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Arkiv over afgørelser

Brev til kreditoplysningsbureauer om praksisændringer

11/06-2015 | § 20, Kreditoplysningsbureau, Kryptering, Nøgletal, Præsentation, Registreringsmeddelelse, Vilkår

1. Praksisændring vedrørende finansielle nøgletalI forbindelse med flere aktuelle sager1 har Datatilsynet nu konkluderet, at videregivelse af standardmæssige finansielle nøgletal ikke skal anses for en aktivitet, der kræver...

Læs mere

Svar til Folketinget om opslag i kreditoplysningsbureauer

8/11-2013 | § 23, Adgang til kreditoplysninger, Begrænsninger ved opslag, Kreditoplysningsbureau, Privat, Vilkår

Ved e-mail af 30. oktober 2013 har Justitsministeriet anmodet Datatilsynet om en udtalelse til brug for besvarelse af spørgsmål nr. 41 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) af 16. oktober 2013.

Spørgsmålet fra udvalget har...

Læs mere

Forsikringsselskabs opslag i RKI-registret

31/10-2013 | Forsikring, Husstandsmedlemmer, Kreditoplysningsbureau, Opslag, Vilkår

I august måned 2012 stillede Datatilsynet Codan Forsikring A/S (herefter Codan) spørgsmål om, i hvilket omfang Codan indhenter oplysninger i RKI-registret, som kreditoplysningsbureauet Experian A/S (herefter Experian) er...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

7/02-2012 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved brev modtaget i Datatilsynet den 16. december 2011 har Novo Nordisk A/S anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Novo Nordisk A/S har...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

28/03-2011 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved e-post af 29. juli 2010 har Accenture A/S anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens  § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Accenture A/S har oplyst, at tilladelse...

Læs mere

Adgangskontrol på diskoteker og førelse af intern karantæneliste

20/06-2008 | § 38, § 7, § 8, Adgangskontrol, Billede, Biometri, Fingeraftryk, Samtykke, Vilkår

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om behandling af personoplysninger hos Diskotek Crazy Daisy i Viborg (herefter Crazy Daisy).

Sammenfattende er det Datatilsynets konklusion, at Crazy Daisy med gæstens udtrykkelige...

Læs mere

Advarselsregister hos Rejsekort A/S (II)

11/05-2007 | § 49, § 50, Advarselsregister, Anmeldelsesordning, Anmeldelsespligt, Spærring, Videregivelse, Vilkår

1. Anmeldelse af advarselsregister for Rejsekort A/S

1.1. Datatilsynet har den 8. november 2006 modtaget Rejsekort A/S’ anmeldelse/ansøgning om tilladelse til behandling af personoplysninger med henblik på at advare andre mod...

Læs mere

Advarselsregister hos Rejsekort A/S (I)

11/05-2007 | § 49, § 50, Advarselsregister, Anmeldelsesordning, Anmeldelsespligt, Cpr.nr., Personnummer, Videregivelse, Vilkår

1. Anmeldelse af spærreliste for Rejsekort A/S

1.1. Datatilsynet har den 15. september 2006 modtaget Rejsekort A/S’ anmeldelse/ansøgning om tilladelse til behandling af personoplysninger ved førelse af en spærreliste over...

Læs mere

Behandling af personoplysninger i forbindelse med mulige krænkelser af ophavsrettigheder

17/05-2006 | § 29, § 30, § 5, § 50, § 7, § 8, Internet, Ophavsret, Oplysningspligt, Strafbar, Tidsbegrænset, Vilkår

1. I brev af 13. maj 2002 har Datatilsynet i henhold til persondataloven § 50, stk. 1, nr. 1, givet tilladelse til behandling af personoplysninger i ovennævnte behandling ”Database vedrørende personers krænkelse af den...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

24/03-2006 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved brev af 30. december 2005 har De som advokat for General Electric (GE) anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

De har oplyst, at...

Læs mere

Afgørelser efter emneord:

Fritekstsøgning i afgørelser