Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Seneste afgørelser

Uberettiget adgang til personnumre på studerende hos Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

7/08-2017 | § 41, stk. 3, § 5, stk. 1, Cpr-nummer, Meget beklageligt, Personnummer, Sikkerhed, Sikkerhedsbrist, Underretning

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet ved en fejl har videregivet oplysninger om navne og personnumre på 277 studerende.

Ved e-mail af 12. januar og...

Læs mere

Sikkerhedsbrist hos Frederikshavn Kommune

4/08-2017 | § 41, stk. 3, Kritisabelt, Sikkerhed, Sikkerhedsbrist

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Frederikshavn Kommune ved en fejl har sendt følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, om flere borgere til en anden uvedkommende borger, og hvor kommunen har...

Læs mere

Behandling af oplysninger om bl.a. ophavsretlige krænkelser

12/07-2017 | § 5, § 6, § 8, Egen drift, Hjemmel, IP-adresse, Ophavsret

Datatilsynet vender hermed tilbage til den undersøgelse af behandlingen af personoplysninger hos Advokatanpartsselskabet Opus (herefter ”Opus”) i forbindelse med håndhævelse af ophavsrettigheder, som Datatilsynet indledte efter...

Læs mere

Brug af fingeraftryk ved bloddonation

22/06-2017 | § 5, § 5, stk. 2, § 5, stk. 3, § 6, § 7, stk. 5, Biometri, Databeskyttelsesforordning, Fingeraftryk, Forordning, Match, Proportionalitet

Datatilsynet vender hermed tilbage til ovennævnte sag, som tilsynet tog op af egen drift i anledning af, at tilsynet via borgerhenvendelser var blevet gjort opmærksom på, at Blodbanken på Rigshospitalet registrerer bloddonorers...

Læs mere

Offentliggørelse af kontaktoplysninger på jobansøgere hos Novo Nordisk A/S

1/05-2017 | § 41, stk. 3, Meget beklageligt, Offentliggørelse, Sikkerhedsbrist, Sikkerhedsbrud

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor tilsynet via en borgerhenvendelse blev opmærksom på, at oplysninger om personer som abonnerer på meddelelser om stillinger, som er opslået af Novo Nordisk (”Jobagent-siden”)...

Læs mere

Sikkerhedsbrist ved Styrelsen for Patientsikkerhed

24/04-2017 | § 41, Blue-whale, Internet, Kritisabelt, Sikkerhed, Sikkerhedsbrist

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K [navn og adresse udeladt] har klaget til Datatilsynet over utilstrækkelig datasikkerhed hos Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med fremsendelse af...

Læs mere

Utilstrækkelig sikkerhed i løsningen EASY-P

24/04-2017 | § 41, Adgangsbegrænsning, Cpr, Kritisabelt, Sikkerhed

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor tilsynet ved brev af 7. september 2015 anmodede Styrelsen for It og Læring (herefter ’STIL’) om en udtalelse i forbindelse med, at klager K [navn og adresse udeladt] ved...

Læs mere

Tilsyn med Samsø Kommune

24/04-2017 | § 41, § 42, § 5, Beklageligt, Databehandleraftale, Kommune, Kontrol, Sikkerhedsbekendtgørelse, Sikkerhedsregler, Tilsyn

Samsø Kommune er blandt de myndigheder, som Datatilsynet har udvalgt til tilsyn i 2016. Efter anmodning fra Datatilsynet (fremsendt i marts 2016) har kommunen udfyldt en række oplysningsskemaer og indsendte disse samt yderligere...

Læs mere

Tilsyn med privat forskning

24/04-2017 | § 10, § 41, § 42, Beklageligt, Databehandler, Databehandleraftale, Forskning, Kryptering, Password, Sikkerhed, Tilsyn, Tredjeland, Videregivelse

Rockwool Fondens Forskningsenhed (herefter Rockwoolfonden) er blandt de private forskere og virksomheder, der foretager behandling af personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed, som tilsynet udvalgte...

Læs mere

Tilsyn med privat forskning

24/04-2017 | § 10, § 41, § 42, Beklageligt, Databehandler, Databehandleraftale, Forskning, Kryptering, Password, Sikkerhed, Tilsyn, Tredjeland, Videregivelse

Du er blandt de private forskere og virksomheder, der foretager behandling af personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed, som tilsynet udvalgte til tilsyn i 2016. Efter anmodning fra Datatilsynet har...

Læs mere

Fritekstsøgning i afgørelser


Afgørelser efter emneord: