Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Seneste afgørelser

Brug af dansk databehandler og cloudbaseret underdatabehandler (samt tredjelandsoverførsel)

15/01-2014 | § 27, § 41, § 42, Cloud, Databehandler, Databehandleraftale, Overførsel, Sikkerhedsbekendtgørelse, Tredjeland, Underdatabehandler

Kommune K rettede den 15. november 2013 henvendelse til Datatilsynet med en forespørgsel om aftaler med en IT-leverandør.

1. I den anledning skal Datatilsynet understrege, at den dataansvarlige myndighed – i dette tilfælde...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

7/02-2012 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved brev modtaget i Datatilsynet den 16. december 2011 har Novo Nordisk A/S anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Novo Nordisk A/S har...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

28/03-2011 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved e-post af 29. juli 2010 har Accenture A/S anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens  § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Accenture A/S har oplyst, at tilladelse...

Læs mere

Spørgsmål om behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblowing

5/12-2006 | § 27, § 28, § 29, § 5, § 6, § 8, Følsom, Oplysningspligt, Overførsel, Proportionalitet, Saglighed, Strafbar, Tredjeland

I henhold til lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) § 48 har Vestas Wind Systems A/S den 16. maj 2006 anmeldt behandlingen “Whistleblower Funktion” til Datatilsynet, samt ansøgt om tilladelse i henhold til...

Læs mere

Anmeldelse af personoplysninger i forbindelse med sæddonation

4/07-2006 | § 27, § 38, § 7, Anonym, Biobank, Følsom, Helbredsforhold, Identifikation, Overførsel, Personoplysning, Pårørende, Tilbagekaldelse, Tredjeland

Datatilsynet har behandlet sædbank B’s anmeldelse. Sagen har været drøftet på et møde i Datarådet.

Datatilsynet er herefter indstillet på at meddele tilladelse til behandlingen “Administration af personoplysninger om donorer hos...

Læs mere

Behandling af personoplysninger i forbindelse med sæddonation

4/07-2006 | § 27, § 38, § 7, Anonym, Biobank, Følsom, Helbredsforhold, Identifikation, Overførsel, Personoplysning, Pårørende, Tilbagekaldelse, Tredjeland

Ved brev af 19. august 2005 har Told- og Skattestyrelsen, nu SKAT, anmodet Datatilsynet om en udtalelse vedrørende indberetningspligt for honorarer til sæddonorer.

Baggrunden for Told- og Skattestyrelsens henvendelse er en...

Læs mere

Overførsel til tredjelande på grundlag af bindende virksomhedsregler

24/03-2006 | § 27, BCR, Koncern, Overførsel, Tredjeland, Vilkår, Virksomhedsregler

Ved brev af 30. december 2005 har De som advokat for General Electric (GE) anmodet Datatilsynet om tilladelse i medfør af persondatalovens § 27, stk. 4, til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

De har oplyst, at...

Læs mere

Sarbanes Oxley Act-sagen

17/05-2004 | § 27, § 5, Databehandlingsskik, Disciplinærsag, Følsom, Grundprincipper, Offentliggørelse, Overførsel, Revisionsvirksomhed, Saglighed, Samtykke, Samtykkeerklæring, Samtykkekrav, Sox, Straffesag, Tilbagekalde, Tredjeland, Videregive, Videregivelse

Den 27. november 2003 fremsendte advokat firma A som advokat for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) et udkast til samtykkeerklæring, hvor ansatte revisorer kan samtykke til arbejdsgivers behandling samt overførsel af...

Læs mere

Fritekstsøgning i afgørelser


Afgørelser efter emneord: