Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Om anmeldelsessystemet

Under menupunktet "Anmeldelse og tilladelse" kan du bl.a. læse om anmeldelses- og tilladelsesordningen samt finde vejledninger, blanketter og kladder til brug ved anmeldelse af behandling af personoplysninger til Datatilsynet.

Det elektroniske anmeldelsessystem
De fleste anmeldelser kan foretages elektronisk. I undermenuerne til venstre på siden finder du vejledninger, blanketter og kladder til brug for anmeldelse til Datatilsynet af forskellige typer behandlinger af personoplysninger, der foretages for dataansvarlige i henholdsvis den private og offentlige sektor.

Kladder
En kladde er en blanket, hvor nogle af felterne udfyldt på forhånd. Datatilsynet har udarbejdet kladder til brug på de områder, hvor der erfaringsmæssigt foretages ensartede behandlinger; f.eks. i forbindelse med personaleadministration og alternative behandleres førelse af klientjournaler.

Kladden kan overføres til din egen anmeldelse, så du kun skal tilrette de felter, hvor tilsynet har skrevet "Udfyldes individuelt", og/eller hvor du synes, at din egen anmeldelse skal have et andet indhold end kladden.

Du skal selv sørge for, at anmeldelsen svarer til de behandlinger af personoplysninger, som du foretager. Det er den dataansvarliges ansvar, at anmeldelsen svarer til de behandlinger, som foretages.

Det er også muligt at bruge en eksisterende anmeldelse som kladde. Læs mere her.

Blanketter, der ikke indgår i det elektroniske anmeldelsessystem
Anmeldelse af edb-servicesbureauer og redaktionelle informationsdatabaser kan ikke anmeldes via det elektroniske anmeldelsessystem. Den udfyldte blanket kan i stedet indsendes til Datatilsynet via almindelig post eller som vedhæftet fil til dt@remove-this.datatilsynet.dk. Bemærk, at der i forlængelse af disse blanketter er en vejledning, hvori de nærmere regler om den pågældende anmeldelsestype er beskrevet. Læs eventuelt mere om de enkelte emner under sektionen ”Erhverv” (den grønne knap).

Fællesanmeldelser
Fællesanmeldelser bruges på en række områder, hvor forskellige dataansvarlige foretager ensartede databehandlinger. Dette gælder i vidt omfang for kommunerne og politiet. Indtil videre er der alene udarbejdet fællesanmeldelser til brug for den offentlige sektor.

I en fællesanmeldelse udfylder den dataansvarlige kun et begrænset antal individuelle felter. De øvrige felter er i udfyldt i forvejen og er låste. De felter, der er udfyldt på forhånd, beskriver databehandlinger, som myndighederne alle foretager som led i løsningen af de opgaver, der er beskrevet i fællesanmeldelsen.

Ved at vælge menupunktet ”Fællesanmeldelser” under punktet ”Offentlig forvaltning” ude til venstre kan du læse mere om fællesanmeldelser, samt elektronisk udfylde og indsende en fællesanmeldelse til Datatilsynet.

Andet

  • Ved at vælge menupunktet ”Brug eksisterende anmeldelse som kladde” til venstre på siden er det muligt at anvende en eksisterende anmeldelse som kladde.
  • Ved at vælge af menupunktet ”Mine udkast” er det muligt at hente en anmeldelsesblanket, du tidligere har udfyldt og gemt uden at sende den til Datatilsynet.
  • Ved at vælge af menupunktet ”Anmeld ændring” er det muligt at anmelde en ændring til en eksisterende anmeldelse, som Datatilsynet har færdigbehandlet.