Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Biometri

Hvad er biometri?

Biometri er den samlede betegnelse for en række teknikker til identifikation og genkendelse af personer ved hjælp af unikke biologiske kendetegn hos personerne.

De biometriske teknikker bygger for eksempel på elektronisk genkendelse af ansigt, øjne (iris), fingre (fingeraftryk), stemme, hænder, vener og gangart. Biometrisk teknologi anvendes i stigende omfang til personidentifikation i forbindelse med adgangs- og sikringssystemer.

Er biometri omfattet af persondataloven?

Behandling af biometriske personoplysninger, som f.eks. scanning af en persons fingeraftryk, og den efterfølgende brug af oplysningerne, er en behandling af personoplysninger, der er omfattet af persondatalovens regler.
Den dataansvarlige myndighed eller virksomhed skal således forud for ibrugtagning af et biometrisk system sikre sig, at persondatalovens regler overholdes.

Er formålet sagligt og proportionalt?

Den dataansvarlige skal bl.a. overveje, om det er nødvendigt at anskaffe en biometrisk løsning, eller om formålet kan nås på en mindre indgribende måde ved brug af andre metoder.

Den dataansvarlige skal foretage en konkret vurdering af, om det biometriske system lever op til persondatalovens krav om saglighed og proportionalitet.