Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Europol

Den 1. januar 2010 trådte Rådets afgørelse af 6. april 2009 om oprettelse af  Den Europæiske Politienhed (Europol) i kraft i Danmark.

Rådsafgørelsen erstatter den tidligere gældende Europol-konvention.

Rådsafgørelsen udgør regelgrundlaget for oprettelse af en europæisk politienhed, der er forbundet med en national enhed i hver medlemsstat.

Hensigten er at styrke samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes politimyndigheder i relation til arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af forskellige former for grov international kriminalitet.

Den europæiske politienhed er fysisk placeret i Haag.

Tilsynet med behandlingen af personoplysninger i Europol varetages af Den Fælles Kontrolinstans (JSB), hvortil knytter sig Det fælles Klageudvalg (Appeals Committee), som behandler konkrete klager.

Datatilsynet fører tilsyn med det nationale forbindelsesled der er placeret hos Rigspolitiet.

Datatilsynet har udpeget to medlemmer til JSB, hvoraf et medlem også indtræder i Det Fælles Klageudvalg.