Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Europol-konventionens gennemførelse i Danmark

Rådets afgørelse af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (2009/371/RIA)

Rådsafgørelsen udgør regelgrundlaget for oprettelsen af en europæisk politienhed.

Hensigten er at styrke samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes politimyndigheder i relation til arbejdet med forebyggelse og bekæmpelse af forskellige former for grov international kriminalitet.