Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Når du deltager i et forskningsprojekt

Videnskablige projekter skal overholde persondataloven

Alle videnskabelige projekter med personoplysninger er omfattet af persondataloven. Når du deltager eller indgår i et videnskabeligt projekt, er alle oplysninger om dig og din person således beskyttet af persondataloven og af de skærpede regler, som gælder for brugen af personoplysninger til videnskabelige eller statiske formål.

Hovedformålet med disse skærpede regler er at give dit privatliv bedst mulig beskyttelse.

Reglerne skal først og fremmest sikre, at de oplysninger, som forskeren indhenter, og de resultater, forskeren kommer frem til, ikke bliver misbrugt eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Personoplysningerne må ikke benyttes til andre formål

Personoplysninger, som indhentes til videnskabelige eller statistiske formål, må ikke senere benyttes til andre formål. Sådanne oplysninger må heller ikke videregives til andre. Og sidst men ikke mindst må videnskabelige eller statistiske resultater aldrig offentliggøres på en måde, som gør det muligt at genkende enkeltpersoner.

Hvis en forsker ønsker at dele sine videnskabelige data med andre forskere/andre projekter, kan dette kun ske med særlig tilladelse fra Datatilsynet.

Personoplysningerne skal slettes eller anonymiseres

Når et forskningsprojekt er afsluttet, skal alle personoplysninger slettes eller anonymiseres. Hvis projektet også omfatter blod- eller vævsprøver, videooptagelser el.lign., skal også dette materiale destrueres, slettes eller anonymiseres ved projektets afslutning. 

Anonymiserede oplysningerne er ikke længere omfattet af persondataloven, og forskeren må derfor fortsat opbevare og anvende dem. Med anonymiserede oplysninger menes oplysninger, som ikke af nogen kan tilbageføres til enkelte personer.

Hvis de indsamlede data fortsat har videnskabelig interesse, kan forskeren søge Statens Arkiver om tilladelse til at aflevere oplysningerne til fortsat opbevaring der.

Indsigt i oplysningerne

Som deltager i et forskningsprojekt har du ikke krav på indsigt i de oplysninger om dig selv (eller om andre), der indgår i projektet. Hvis du har samtykket til at deltage i projektet, kan du altid trække dit samtykke til deltagelsen tilbage. Men du har ikke krav på at få oplysningerne om dig selv udleveret eller slettet, med mindre dette på forhånd er aftalt med forskeren.

Tilladelse fra Datatilsynet

Forskningsprojekter med følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om helbredsforhold, racemæssig eller etnisk baggrund, væsentlige sociale problemer m.v., skal anmeldes til Datatilsynet, og forskeren skal have tilladelse fra tilsynet inden projektet kan påbegyndes. Datatilsynets tilladelse indeholder en række vilkår, som forskeren skal overholde.