Ret til begrænsning af behandling

Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det kan f.eks. betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare dem.

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Betingelserne kan bl.a. være, at du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles om dig, er rigtige. Det kan også være, at du mener, at dine oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet og derfor anmoder om begrænset behandling. Det kan også være i tilfælde af, at du har brugt din ret til at gøre indsigelse mod den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Begrænsning af behandlingen kan f.eks. betyde, at den dataansvarliges behandling af dine oplysninger kun må bestå i opbevaring.

Du kan læse mere om din ret til begrænsning af behandling og om dine andre rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger omfatter alle de oplysninger, der kan føres tilbage til dig. Det betyder, at oplysninger om f.eks. din indkøbsadfærd og registrering af din lokalitet også er personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvad en personoplysning er her, eller lytte til vores podcast om personoplysninger