Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse - herunder profilering - i tilfælde, hvor afgørelsen har en betydelig påvirkning for dig.

At en behandling eller en afgørelse er automatisk, betyder, at der ikke er nogen fysisk person involveret.

Du har ret til, at afgørelser, der har betydelig påvirkning på dig (f.eks. retsvirkning), ikke kun er baseret på automatisk behandling.

Du har også ret til, at evalueringer af bestemte personlige forhold, f.eks. forudsigelse af din arbejdsindsats, din økonomiske situation, helbred, pålidelighed osv., ikke baseres på en automatisk behandling af dine personoplysninger. Denne type behandling af personlige forhold, der danner grundlag for en automatisk afgørelse, kaldes også profilering.

Du kan læse mere om din ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse og om dine andre rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.