Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, der behandles om dig. På den måde er du sikret gennemsigtighed i behandlingen af dine personoplysninger.

Du har som udgangspunkt ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig – og du har ret til at få en kopi med oplysningerne udleveret gratis.

Du har desuden ret til at få en række oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, herunder bl.a. hvad formålet med behandlingen er, hvem dine personoplysninger deles med, samt informationer om det tidsrum dine personoplysninger opbevares i. Du har desuden ret til at få at vide, hvor dine personoplysninger stammer fra.

På den måde er du sikret gennemsigtighed i, hvilke personoplysninger der behandles om dig, og du har mulighed for at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte, og at behandlingen i øvrigt er lovlig.

Du kan læse mere om din ret til indsigt og dine andre rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger omfatter alle de oplysninger, der kan føres tilbage til dig. Det betyder, at oplysninger om f.eks. din indkøbsadfærd og registrering af din lokalitet også er personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvad en personoplysning er her, eller lytte til vores podcast om personoplysninger