Ret til sletning eller "retten til at blive glemt"

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af betingelserne for sletning er opfyldt.

Den dataansvarlige skal som udgangspunkt slette oplysninger om dig, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt. Betingelserne for sletning kan bl.a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at den dataansvarlige udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du nu har trukket dit tilbage. Det kan også være, hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig.

Hvis den dataansvarlige er forpligtet til at slette dine personoplysninger, er den dataansvarlige også forpligtet til at underrette eventuelle tredjemænd, som dine oplysninger er blevet videregivet til.

Du kan læse mere om din ret til sletning og om dine andre rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger omfatter alle de oplysninger, der kan føres tilbage til dig. Det betyder, at oplysninger om f.eks. din indkøbsadfærd og registrering af din lokalitet også er personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvad en personoplysning er her, eller lytte til vores podcast om personoplysninger