Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Aktiviteter på internettet i privat øjemed

Aktiviteter af rent privat karakter

Privatpersoners behandling af personoplysninger er i mange tilfælde helt undtaget fra persondataloven.

Persondataloven gælder ikke for aktiviteter af rent privat karakter, f.eks. når du bruger personoplysninger som en del af en personlig og familiemæssig aktivitet. Det gælder f.eks. ved udarbejdelse af private breve på computer, en adressefortegnelse over familie, venner og bekendte eller en elektronisk dagbog – og hvis oplysningerne kun videregives til en snæver personkreds. 

Oplysninger, der lægges ud på internettet

Vælger du derimod at offentliggøre personoplysninger på internettet ved f.eks. at lægge billeder eller tekst ud på en hjemmeside, vil der ske en videregivelse af oplysningerne til en bredere kreds af personer. I de tilfælde vil persondataloven gælde, selvom det er dine egne private billeder, som du lægger ud på din egen hjemmeside.

Dermed ikke sagt, at man ikke må offentliggøre personoplysningerne, men de spilleregler, der følger af loven, skal overholdes.

Tænk dig derfor godt om – inden du lægger personoplysninger ud på internettet!