Generelt om klagesager

Her kan du læse om, hvordan Datatilsynet behandler klager.

Hvis du klager til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om dig, vil du inden tre måneder få oplysning om sagens behandling og om vigtige sagsbehandlingsskridt, som Datatilsynet foretager i forbindelse med sagsbehandlingen.

For at Datatilsynet kan behandle din sag, er det vigtigt for tilsynet præcist at vide, hvad du klager over, og hvem, du mener, der er ansvarlig for behandlingen af oplysninger. Det kan derfor være nødvendigt i forbindelse med sagens behandling at bede dig og/eller den, som du klager over, om flere oplysninger for at kunne tage stilling til klagen.

Når Datatilsynet behandler en klagesag, vil tilsynet normalt sende en kopi af din klage til den, som du klager over, sådan at vedkommende får lejlighed til at kommentere din klage. Du vil få en kopi af det svar som Datatilsynet får i sagen og få lejlighed til at komme med dine kommentarer til svaret, hvis din modparts svar indeholder nye oplysninger, der er af betydning for afgørelsen.

Datatilsynets afgørelse i en klagesag vil som regel indebære, at Datatilsynet tager stilling til, om den, der er ansvarlig for behandlingen af oplysninger har overtrådt reglerne om databeskyttelse. Datatilsynets afgørelse vil blive sendt til både klageren, og den, der er klaget over.

Datatilsynets afgørelser kan indbringes for domstolene, jf. grundlovens § 63. 

Derudover kan man klage over Datatilsynets sagsbehandling m.v. til Folketingets Ombudsmand.