Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Kort om persondataloven

Nogle af de spørgsmål, du kan få svar på i persondataloven:

  • Må et privat firma registrere dit personnummer?
  • Må din arbejdsgiver overvåge dit brug af internettet?
  • Må oplysninger om dig blive lagt ud på internettet uden dit samtykke?
  • Må du blive registreret som dårlig betaler?

Offentlige myndigheder og private virksomheder m.v.

Persondataloven (Lov om behandling af Personoplysninger) sætter rammerne for, hvordan både offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. skal håndtere personoplysninger.

Det er f.eks. tilfældet, når offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. indsamler og registrerer oplysninger om borgere eller kunder.

Det kan f.eks. være:

  • Når du sender skatteoplysninger via internettet,
  • når du i forbindelse med køb af en vare over internettet indtaster oplysninger om dig selv,
  • når en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kontrollere eller overvåge de ansattes brug af internettet, eller
  • når kommunen behandler din ansøgning om sygedagpenge.

Rundt om i lovgivningen findes der mange konkrete regler, som også handler om behandling af personoplysninger.

En konkret vurdering

De fleste regler i persondataloven hviler på et skøn, dvs. en konkret vurdering af, om grænserne, for hvad man kan tillade sig, er overtrådt.

Faktaboks

Den danske persondatalov er vores udgave af den databeskyttelse, der skal være overalt i EU som følge af direktivet.