Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Datatilsynets opgaver

Hvad gør Datatilsynet for at holde øje med myndighederne, virksomheder osv.?

Persondataloven hører under Datatilsynets myndighed, og det er derfor tilsynets opgave er at holde øje med, at loven overholdes.

Denne opgave varetages bl.a. gennem vejledning og rådgivning af henholdsvis myndigheder, virksomheder og borgere.

Gennem behandling af anmeldelser og ansøgninger om tilladelse kan Datatilsynet kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger af personoplysninger, der foregår hos dataansvarlige myndigheder og virksomheder.

Efter klage fra en borger kan Datatilsynet træffe afgørelse om, hvorvidt en behandling er i overensstemmelse med persondatalovens regler.

Datatilsynet kan også tage sager op på eget initiativ – egen drift-sager – hvis tilsynet f.eks. via en borgerhenvendelse eller en avisartikel får mistanke om, at der er sket et brud på persondatalovens regler.

Datatilsynet udtaler kritik i sine afgørelser, hvis den dataansvarlige har overtrådt persondatalovens regler.

Datatilsynet gennemfører årligt en række inspektioner hos såvel offentlige myndigheder som private virksomheder, der har fået tilsynets tilladelse til at behandle personoplysninger. Datatilsynet påser i den forbindelse om behandling af oplysninger finder sted i overensstemmelse med persondataloven.

Hvis Datatilsynet konstaterer en strafbar overtrædelse af persondataloven i forbindelse med behandlingen af en klagesag eller afholdelsen af en inspektion, vil Datatilsynet kunne meddele forbud eller påbud eller foretage politianmeldelse.