Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Samkøring i kontroløjemed

Myndighedernes muligheder for at kontrollere dig ved hjælp af samkøring

Ved samkøring i kontroløjemed forstås først og fremmest myndigheders samkøring/sammenstilling af oplysninger fra forskellige registre.

Formålet kan være at afsløre, om en person har modtaget en ydelse, som vedkommende ikke er berettiget til, f.eks. socialt bedrageri.

Formålet kan også være at afsløre ulovlige bopælsforhold eller i øvrigt at kontrollere de oplysninger, som borgeren har afgivet.

Lovhjemmel og forudgående information

Sådanne samkøringer anses for acceptable under forudsætning af:

  • at de er vedtaget af Folketinget, det vil sige, der er en lovhjemmel, og
  • at de berørte personer på forhånd informeres om, at kontrollen kan blive gennemført.

Anmeldelse til Datatilsynet

Samkøringer i kontroløjemed er en type behandling, der skal anmeldes til Datatilsynet, der skal afgive en udtalelse, før behandlingen kan startes.

Du kan finde anmeldte samkøringer i Datatilsynets fortegnelse.