Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Markedsføring

Virksomheder kan videregive generelle kundeoplysninger til andre virksomheder - eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed - til markedsføringsformål, medmindre du som kunde har frabedt dig dette.

Videregivelse af generelle kundeoplysninger

Generelle kundeoplysninger er f.eks. køn, alder og bopæl eller oplysninger om almindelige interesser, såsom at du er bilejer eller er interesseret i haveartikler.

Før videregivelse - eller anvendelse på vegne af en anden virksomhed - skal virksomheden sikre sig, at du ikke har protesteret mod videregivelsen over for virksomheden eller ved registrering i Det centrale Personregister (CPR).

Protest over for virksomheden

Din protest kan fremsættes i forbindelse med, at virksomheden orienterer dig om din ret til at protestere, eller på et senere tidspunkt, hvis du ikke ønsker, at oplysninger om dig fremover videregives til brug ved markedsføring eller anvendes til markedsføring for andre.

Markering i CPR-registret

Din protest kan også være blevet fremsat på forhånd, eventuelt gennem en markering i CPR-registret om, at du frabeder dig henvendelser i markedsføringsøjemed.

Virksomheden skal i hvert enkelt tilfælde forud for en videregivelse tjekke i CPR, om du har frabedt dig markedsføring.

Anvendelse på vegne af en anden virksomhed

Anvendelse på vegne af en anden virksomhed er f.eks., når en virksomhed fra en anden virksomhed modtager markedsføringsmateriale i form af reklamer eller lignende og derefter udsender materialet til sine egne kunder - f.eks. som såkaldt kuvertfyld.

Detaljerede kundeoplysninger

Detaljerede oplysninger om, hvad du som kunde har købt, eller om dine forbrugsvaner, må ikke anvendes til markedsføring for andre eller videregives med dette formål, medmindre du på forhånd har givet dit samtykke.

Markedsførings-beskyttelse

Du kan via Borger.dk eller ved at kontakte din bopælskommu-ne vederlagsfrit få registreret i CPR-registret, at du ikke øn-sker at modtage henvendelser i markedsføringsøjemed.