Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Mine rettigheder

Persondataloven indeholder i kapitel 8-10 nogle regler, som giver dig en række rettigheder over for de dataansvarlige myndigheder, virksomheder, foreninger m.v., som behandler oplysninger om dig.

Rettighederne bidrager til åbenhed, og gør dig i stand til at varetage dine interesser.

Den registreredes rettigheder omfatter kort fortalt følgende:

  • Ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om dig,
  • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv
  • ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted,
  • ret til at protestere mod, at oplysninger om dig selv videregives med henblik på markedsføring, og
  • ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.