Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Ret til berigtigelse eller sletning af urigtige oplysninger

Den dataansvarlige myndighed eller virksomhed skal sørge for at slette eller rette oplysninger, der er urigtige eller vildledende m.v.

Dette skal ske både, hvis den dataansvarlige selv bliver opmærksom på fejlen, og hvis du som berørt person henvender dig.

Denne tekst handler om borgerens henvendelser.

Kontakt den dataansvarlige

Hvis du mener, der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du kontakte den dataansvarlige myndighed eller virksomhed.

Det vil være en god idé tydeligt at skrive, hvilke oplysninger, du mener, er forkerte – og hvorfor.

Den dataansvarlige skal hurtigst muligt tage stilling til din klage.

Formkrav til henvendelsen

Du kan henvende dig på telefon, ved brev eller e-mail.

Den dataansvarlige skal være sikker på, at du er den person, oplysningerne vedrører. Dette kan betyde, at du nogle gange vil blive bedt om legitimation, eller om at henvende dig med digital signatur eller ved almindeligt brev.

Ret til indsigt

Hvis du er i tvivl, om den dataansvarlige har urigtige eller vildledende oplysninger m.v. om dig, kan du bede om at få indsigt i dine egne oplysninger.

Du skal også kontakte den dataansvarlige, hvis du vil have indsigt.

Læs mere om retten til indsigt.

Den dataansvarliges stillingtagen

Når den dataansvarlige har modtaget din klage, skal den dataansvarlige vurdere, om oplysningerne skal slettes eller rettes.

Klage til Datatilsynet

Hvis den dataansvarlige ikke vil slette eller rette oplysningerne, kan du klage til Datatilsynet.

Du skal være opmærksom på, at Datatilsynet ikke kan behandle din klage, før du har rettet henvendelse til den dataansvarlige.

Særligt om sletning af oplysninger i det offentlige

Der gælder særlige regler for det offentlige. F.eks. er kommuner og andre offentlige myndigheder normalt forpligtet til at opbevare sags-oplysninger, for at en sags forløb kan dokumenteres.

Datatilsynet har afgjort en række sager, hvor det har betydet, at oplysninger hos en offentlig myndighed ikke kunne kræves slettet.

Myndigheden skal notere dine protester ned, så det ses i sagen, at du har en anden opfattelse end den offentlige myndighed.

Hvis der er tale om et system, der bruges til at informere andre – f.eks. Det Centrale Fordringsregister – skal forkerte eller ulovligt registrerede oplysninger slettes.