Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Ret til information (persondatameddelelse)

Du har ret til at få information fra den dataansvarlige myndighed, virksomhed, forening m.v. om, at der modtages eller indsamles oplysninger om dig, som den dataansvarlige registrerer i en computer eller et register.

Persondatameddelelsen fra den dataansvarlige skal bl.a. indeholde oplysning om:

  • Hvem den dataansvarlige er (myndigheden eller virksomhedens navn og adresse),
  • formålet med indsamlingen, registreringen m.v. (f.eks. at tilbyde dig nyheder eller tilbud fremover),
  • kategorier af modtagere, hvis oplysningerne skal videregives (dvs. dem der regelmæssigt sker videregivelse til), og
  • din ret til at bede om indsigt i oplysninger om dig.

Du skal have meddelelse både, når du selv afgiver oplysninger til dataansvarlige, og når den dataansvarlige registrerer oplysninger om dig fra andre kilder.

Når du selv kontakter en myndighed eller virksomhed og giver oplysninger om dig selv, skal de normalt ikke give dig en persondatameddelelse. Du kender allerede på forhånd de relevante oplysninger.

Læs mere om undtagelser til retten til information nedenfor.

Tidsfristen

Persondatameddelelsen skal gives snarest muligt og i almindelighed inden for 10 dage.

Formkrav til meddelelsen

Der er ingen formkrav til meddelelsen - det vil sige, at der i loven ikke er en beskrivelse af, hvordan informationen skal udformes. Den kan således gives mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Persondatameddelelsen kan udformes som et selvstændigt dokument eller kan indgå i et dokument, der også handler om noget andet.

Oplysningspligten kan f.eks. opfyldes ved, at de fornødne informationer er trykt på en ansøgning, en blanket m.v.

Undtagelser til retten til information

I visse situationer gælder oplysningspligten ikke, f.eks. hvis politiet efterforsker en straffesag og indsamler oplysninger om mistænkte.

Der kan også være andre grunde til, at oplysningspligten ikke gælder. Det er en konkret vurdering, om dette er tilfældet.