Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Hvornår må private bruge personnummer

Kort fortalt må private virksomheder registrere og på forskellig vis bruge dit personnummer:

• når det står i lovgivningenNår det står i loven
• eller når du har givet samtykke til registreringen eller brugen, og der er et relevant og sagligt formål – se eksempler: ”Eksempler

Hvis virksomheden videregiver dit personnummer, er der særlige regler om det.

Spørg virksomheden!
Virksomheden skal kunne forklare, at persondataloven overholdes. Du kan derfor bede virksomheden oplyse, hvad der er grunden til, at du bliver bedt om personnummer:

 • om brugen af dit personnummer har et relevant og sagligt formål eller
• om det er lovgivning, som kræver, at virksomheden registrerer dit personnummer.

Har virksomheden krav på personnummeret?
Persondataloven bestemmer kun, om private registrere dit personnummer. Loven bestemmer ikke, hvornår en virksomhed har krav på at få dit personnummer.

Datatilsynet kan derfor ikke sige, om det i en konkret situation har konsekvenser, at du ikke ønsker at give samtykke til registrering af dit personnummer.

Forbrugerombudsmanden kan vurdere, om det er i strid med god markedsføringsskik at kræve dit personnummer, når du handler med en virksomhed. Du kan finde mere information om forbrugerombudsmanden her: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Sikkerhed
Private skal overholde persondataloven og lovens krav til datasikkerhed mv.

Du kan læse om Datatilsynets krav og anbefalinger til private, når de overfører personnummer via hjemmesider og e-mail her: http://www.datatilsynet.dk/erhverv/internettet/krav-og-anbefalinger-ifm-overfoersel-af-personoplysninger-via-internettet/

Identitetstyveri?
Det er identitetstyveri, når personlige oplysninger bliver stjålet og/eller misbrugt. Det kan f.eks. være, hvis en person misbruger en andens navn og personnummer til at købe ting.
Datatilsynet kan ikke hjælpe dig, hvis du har været udsat for identitetstyveri. Du bør i stedet anmelde tyveriet til politiet.
Du kan læse mere om identitetstyveri på hjemmesiden www.borger.dk, hvor du også kan se 10 gode råd til, hvordan du minimerer risikoen for identitetstyveri.