Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Persondataloven og sociale netværk

Hvad gælder, når du offentliggør oplysninger om andre?

I Danmark skal du følge den danske persondatalov, når du offentliggør personoplysninger. Det gælder også, hvis du gør personoplysninger tilgængelige for en så stor kreds af personer, at det kan sidestilles med offentliggørelse.

Du er i disse tilfælde dataansvarlig og skal overholde den danske persondatalov.

Hvis der er tale om en aktivitet af rent privat karakter - f.eks. hvis oplysningerne alene er tilgængelige for en snæver kreds af personer - gælder persondataloven ikke.

Hvis du har offentliggjort oplysninger om eller billeder af andre personer, har de personer ret til at protestere over for dig. Du skal så som ansvarlig tage stilling til protesten og f.eks. fjerne oplysningerne eller billederne fra internettet.

Hvad gælder, når du offentliggør oplysninger om dig selv?

Når du offentliggør billeder af eller oplysninger om dig selv, gør du det samtidig muligt for andre at bruge oplysningerne. Datatilsynet vil som oftest ikke kunne hjælpe dig med at få andre til at slette de oplysninger eller billeder, som du selv har offentliggjort.

Du kan eventuelt påberåbe dig ophavsret til dine billeder - men Datatilsynet kan ikke hjælpe dig med spørgsmål om ophavsret.

Et godt råd: Tænk dig om, inden du lægger oplysninger ud på internettet - gør kun de oplysninger tilgængelige, som du er indstillet på, skal kunne findes på internettet for altid!

Hvad gælder for de oplysninger, som sociale netværk er ansvarlige for?

De sociale netværk er dataansvarlige for de oplysninger, de behandler i forbindelse med deres administration af din profil.

Danske sociale netværk er omfattet af den danske persondatalov. Det vil sige netværk, der drives af virksomheder, der hører hjemme i Danmark.

Hvis det sociale netværk hører hjemme i et land uden for EU og indsamler personoplysninger fra Danmark, gælder den danske persondatalov i nogle tilfælde.

Hvis indsamlingen af oplysninger i Danmark sker fra et socialt netværk i et andet EU-land, kan det være omfattet af det andet lands persondatalov.

Hvem skal du klage til?

Hvis du ønsker at protestere mod, at en anden person har offentliggjort oplysninger om og billeder af dig på et socialt netværk, er det i første række noget, du skal tage op med den anden person. Du bør kontakte vedkommende. Den person, som har offentliggjort oplysningerne, er ansvarlig for det og skal tage stilling til din protest.

Hvis den ansvarlige ikke vil fjerne oplysningerne - og det er en person, som bor i Danmark - vil Datatilsynet eventuelt kunne hjælpe dig. Datatilsynet kan ikke hjælpe dig med at få fjernet oplysninger, som du ikke kan kræve slettet efter persondataloven. Det kan f.eks. være udtalelser og oplysninger, som er omfattet af ytringsfriheden.

Hvis du er utilfreds med noget, som et socialt netværk gør som dataansvarlig, skal du i første omgang kontakte det sociale netværk og forklare, hvad det handler om. Det gælder også, hvis du ønsker at få din profil slettet - det må du tage op med det sociale netværk, og du skal måske give dem flere oplysninger, så de er sikre på, at du er berettiget til at kræve profilen slettet.

Afhængigt af, hvor i verden det sociale netværk hører hjemme, vil Datatilsynet eventuelt kunne behandle spørgsmålet. Dette kan f.eks. ske, hvis det sociale netværk ikke vil give dig ret i noget, som du kan kræve efter persondataloven.
 

Faktaboks

Sociale netværk er grundlæggende steder på internettet, hvor du kan oprette en profil, der beskriver dig selv, ligesom du kan se andres profiler. Fænomenet er blevet meget omtalt, primært fordi steder som Facebook og MySpace hurtigt har fået ekstremt mange brugere over hele verden - og også i Danmark. Men der er også en række mindre, sociale netværk, der henvender sig mere specifikt til folk med samme interesser eller samme livssituation.

Kilde: IT- og Telestyrelsen.

Indsigelse
Efter persondataloven kan man til enhver tid protestere mod, at der behandles oplysninger om en selv. Hvis protesten (indsigelsen) er berettiget, må databehandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

Det er den der er (data)ansvarlig for oplysningerne, som skal tage stilling til indsigelsen.