Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Spærring af kreditkort

Hvis du har et betalingskort - f.eks. et hævekort eller et kreditkort - der bliver spærret, må din kortudsteder (f.eks. din bank) i en række tilfælde sætte dit konto- eller kortnummer på en såkaldt spærreliste.

Spærrelisten bliver videregivet til pengeinstitutter eller andre modtagere af betaling - f.eks. butikker, benzintanke m.v. Videregivelsen sker som regel automatisk i betalingssystemet og gør, at yderligere køb på kortet bliver afvist.

Videregivelsen må kun omfatte de spærrede konto- eller kortnumre. Der må ikke videregives oplysninger om grunden til, at dit betalingskort er spærret.

Hvornår må oplysninger om dit konto- eller kortnummer optages på spærreliste?

Dit konto- eller kortnummer må optages på spærrelister:

 • Hvis din kortudsteder har en tilladelse fra Datatilsynet til at føre en spærreliste, og
 • hvis du ved indgåelsen af aftalen om dit betalingskort har fået at vide, hvornår spærring af kortet kan ske.

For at se en liste over kortudstedere, der har tilladelse til at føre spærrelister skal du søge i fortegnelsen. I søgefeltet "Skriv journalnr. eller en del af dette" skal du skrive "-44-" og derefter trykke "Find".

Søg i fortegnelsen.

Hvad kan føre til, at mit konto- eller kortnummer optages på en spærreliste?

Her kan du se eksempler på, hvad der kan føre til spærring og optagelse på spærrelister:

 • Når dit kort meldes stjålet/tabt eller hvis du selv siger du har mistanke om misbrug.
 • Hvis kortudsteder har mistanke om, at kortet er kopieret.
 • Når kontoforholdet er opsagt, og kortet er søgt inddraget.
 • Hvis du fornyer dit kort, før kortet udløber, og kortet ikke er indleveret.
 • Hvis du har misbrugt dit kort med overtræk, og kortudsteder først har sendt mindst 2 skriftlige rykkere til dig, hvor der står, at kortet skal afleveres til kortudsteder og vil blive spærret, hvis du ikke betaler.
 • Hvis der foreligger særlige omstændigheder, særligt hvis der er en begrundet formodning for misbrug af kortet. Eksempelvis hvis der sker omfattende køb på kortet inden for et meget kort tidsrum, og det ikke ligger inden for dit normale forbrugsmønster.

Hvad er dine rettigheder?

Kortudsteder skal give dig en skriftlig meddelelse, når dit betalingskort bliver spærret og optages på en spærreliste. Det gælder ikke, hvis du selv har meldt kortet tabt eller stjålet, defekt eller ødelagt.

Meddelelsen fra din kortudsteder skal indeholde oplysninger om:

 • kortudsteders navn og adresse,
 • hvem der har modtaget oplysningen om, at dit kort er spærret,
 • din ret til indsigt i egne oplysninger samt
 • din klageadgang til Datatilsynet.

Du kan bede kortudsteder om indsigt i dine egne oplysninger. Kortudsteder skal som udgangspunkt give dig indsigt inden 4 uger. Du kan forlange, at meddelelsen gives skriftligt.

Læs mere om din ret til indsigt.

Du kan gøre indsigelse over for kortudsteder angående kortudstederens ret til at registrere oplysninger om dit spærrede kort. Kortudsteder skal derefter snarest - og inden 4 uger - besvare din indsigelse skriftligt.

Fastholder kortudsteder, at dit konto- eller kortnummer skal registreres på en spærreliste, kan du klage til Datatilsynet, som herefter træffer afgørelse i sagen.

Læs mere om klage til Datatilsynet.

Kortudsteder skal gøre dig bekendt med adgangen til at klage til Datatilsynet.

Hvad gør jeg, hvis der behandles urigtige oplysninger på spærrelister?

Du kan bede kortudsteder om snarest at slette eller rette urigtige eller vildledende oplysninger.

Er urigtige eller vildledende oplysninger om dig blevet videregivet til andre, eller er oplysningerne videregivet i strid med den tilladelse, som kortudsteder har fra Datatilsynet til at føre spærrelister, så skal kortudsteder rette disse oplysninger skriftligt over for dig og de virksomheder, der har modta-get oplysningerne, hvis du ønsker det.

Kortudsteder skal også oplyse dig om, hvilke virksomheder der har modtaget rettelsen, og hvorfra oplysningen stammer.

Læs mere om din ret til sletning af urigtige oplysninger.

Hvornår slettes oplysningerne på spærrelister?

Kortudsteder skal slette oplysninger om dit spærrede kortnummer senest ved kortets udløbsdato.

Oplysninger om kortnummeret skal slettes med det samme, hvis kortet er blevet inddraget eller hvis kortudsteder har fået kortet på en anden måde. Det gælder ikke, hvis kortet er spærret og inddraget på grundlag af misbrug eller mistanke om misbrug, og hvor der er risiko for, at kortet kan være kopieret.

Oplysning om kortnummeret skal slettes straks, når det ikke længere er tekniske muligt at bruge det pågældende kort uden spærring - f.eks. ved overgang til nye kort.