Send en databekymring

Er du som borger bekymret over, hvordan en myndighed eller virksomhed bruger dine data, kan du sende bekymringen til Datatilsynet.

Send din databekymring til  databekymring@datatilsynet.dk

Hvad skal databekymringerne bruges til?

Databekymringerne vil blive brugt til at understøtte Dataetisk Råd i deres opgave med blandt andet at følge samfundsudviklingen i brugen af data og ny teknologi, afgive anbefalinger og udtalelser om almene og principielle dataetiske spørgsmål samt at varetage informations- og debatskabende aktiviteter om de dataetiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står overfor.

Læs mere om databekymringspostkassen

Datatilsynet har oprettet en databekymringspostkasse, som du som borger kan sende en e-mail til, hvis du er bekymret over f.eks. en virksomheds eller offentlig myndigheds brug af din data.

 

Det kan også være, at du føler dig utryg over brugen af ny teknologi, af kunstig intelligens eller blot er bekymret over den stigende tendens til at bruge data i mange henseender. Så kan du også sende dine databekymringer til Datatilsynet.

 

Det er ikke nødvendigt at skrive dit navn eller andre personoplysninger til os, når du sender en databekymring. Datatilsynet behandler naturligt den e-mailadresse, som du har skrevet til os fra, men flere oplysninger er ikke nødvendige for at sende en databekymring.

 

Vær opmærksom på, at databekymringspostkassen ikke kan benyttes til spørgsmål om status på akutelle sager/sagsbehandling hos Datatilsynet. I de tilfælde kan du kontakte Datatilsynet enten via e-mail eller telefon. Du kan læse mere her.

Din databekymring er med til i sidste ende at give Dataetisk Råd et indblik i borgernes bekymringer, når det kommer til brugen af data.

 

Du får derimod ikke et svar fra Datatilsynet på din indsendte databekymring, men databekymringen vil blive benyttet, når Dataetisk Råd drøfter de aktuelle emner, som bekymrer borgerne.

 

Datatilsynet vil på baggrund af de indkomne databekymringer udarbejde en årlig statusrapport til Dataetisk Råd om, hvilke emner og områder som bekymrer borgerne.

Dataetisk Råd blev nedsat af den tidligere regering i foråret 2019. Dataetisk Råd drøfter etiske spørgsmål, som tager deres udgangspunkt i forholdet mellem på den ene side fordelene ved anvendelse af ny teknologi og på den anden side hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, samt sikrer forankring af en varig indsats for understøttelse af en ansvarlig anvendelse af data.

Du kan læse mere om Dataetisk Råd på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Vil du klage til Datatilsynet?

Denne side henvender sig til borgere, der har en databekymring, som de gerne vil sende til Datatilsynets databekymringspostkasse. 

Hvis du derimod enten har et spørgsmål eller ønsker at klage til Datatilsynet over andres behandling af dine oplysninger, skal du kontakte Datatilsynet enten på e-mail eller ved at bruge Datatilsynets klageformular. Du kan læse mere om det her.