Generelt om databeskyttelse

På disse sider kan du læse om, hvad databeskyttelse er, hvilke regler der gælder, og hvad dine pligter og rettigheder er

Databeskyttelse - rettigheder og forpligtelser

Betegnelsen "databeskyttelse" beskriver både det forhold, at enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger, og at enhver, der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne. 

Mere om databeskyttelse

Dine rettigheder

Læs mere om, hvilke rettigheder du har, når det kommer til databeskyttelse. Du kan også se denne korte video om dine rettigheder (åbner i et nyt vindue). 

Hvad er personoplysninger?

Begrebet personoplysninger er en grundsten i databeskyttelsesreglerne. Læs mere om, hvad begrebet egentlig dækker over.

Dine forpligtelser

Læs mere om forpligtelserne for databeskyttelse, der følger af databeskyttelsesforordningen (GDPR).