Låge nr. 20

Sikkerhedsbrud med oplysninger om børn

 

 

Fordeling af brud på persondatasikkerheden med oplysninger om børn og unge (første halvår af 2021)

I første halvår af 2021 har vi i Datatilsynet registreret 216 sikkerhedsbrud, hvor ordet ’barn’ indgår i resumé-feltet. Dagens låge ser nærmere på oplysninger om børn, der har en særlig beskyttelse i GDPR.

GDPR har et særligt fokus på beskyttelsen af børns personoplysninger. Det fremgår f.eks. af GDPR, at børn bør nyde særlig beskyttelse af deres personoplysninger, eftersom de ofte er mindre bevidste om de pågældende risici, konsekvenser og garantier samt de grundlæggende rettigheder, når deres personoplysninger bliver behandlet.

GDPR specificerer imidlertid ikke, hvordan reglerne vedrørende børn skal fortolkes og anvendes i praksis, hvilket en ny vejledning, der er under udarbejdelse i Det Europæiske Databeskyttelsesråd skal medvirke til at præcisere. Datatilsynet er ’rapporteur’ i den nedsatte arbejdsgruppe, hvilket betyder, at det danske tilsyn har en aktiv rolle i det internationale samarbejde omkring udarbejdelsen af vejledningen.

Et vigtigt fokusområde

Børn og unge er et vigtigt fokusområde for Datatilsynet. Vi har bl.a. lanceret en underside her på datatilsynet.dk, der er særligt målrettet børn og unge, ligesom vi øjeblikket forbereder en række nye indsatser i 2022.

 

Læs mere om databeskyttelse for børn og unge her

 

Dato: 20-12-2021