Låge nr. 22

Videregivelse af personoplysninger

Den 22. december er en af årets største rejsedage. Dagens kalenderlåge omhandler videregivelse af personoplysninger hos trafikselskaber.

Datatilsynet har behandlet flere sager om sikkerhedsbrud, hvor trafikselskaber har videregivet oplysninger om personers (kunders) lokation. Oplysninger om en persons lokation er en personoplysning og i tilfælde af en videregivelse uden en gyldig hjemmel, vil der være tale om et sikkerhedsbrud.

Afgørelse:

BroBizz A/S' videregivelse af personoplysninger

Datatilsynet udtalte i 2020 alvorlig kritik af, at BroBizz' behandling af personoplysninger ikke var sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1 og artikel 32, stk. 2.

Datatilsynet behandlede i alt tre sager, hvori BroBizz anmeldte, at der i forbindelse med virksomhedens besvarelse af kundehenvendelser blev videregivet oplysninger om personers lokation til uvedkommende.

På baggrund af de anmeldte brud bad Datatilsynet bl.a. BroBizz fremsende deres risikovurdering for verificering af kunder og en række kopier af virksomhedens specifikke procedurer og instrukser, herunder særligt omhandlende identiteten af fysiske personer, der anmoder om indsigt.

Datatilsynet fandt på baggrund af risikovurderingen, at BroBizz A/S ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der var passende, ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til de risici, som behandlingen udgjorde, bl.a. ved uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Du kan læse afgørelsen "risikovurdering ved videregivelse af personoplysninger" her. 

Du kan også læse mere om risikovurderinger her.

Dato: 22-12-2021

(Podcast: #12) Hvad er en risikovurdering, hvornår skal jeg lave den, og hvordan gør jeg?