Låge nr. 6

Tjek på geografien: Sikkerhedsbrud fordelt ud på landets 98 kommuner

I dagens låge kan du få et geografisk overblik over antallet af sikkerhedsbrud fordelt ud på landets 98 kommuner.

Vi har omsat vores mange bruddata til et lille Danmarkskort, der geografisk visualiserer antallet af brud på persondatasikkerheden i første halvår af 2021 fordelt ud på landets 98 kommuner. Bruddene er både sket hos offentlige og private dataansvarlige.

  • Læsø Kommune er farvet hvid, da der ikke er anmeldt sikkerhedsbrud til Datatilsynet (i første halvår af 2021) fra dataansvarlige med adresse i Læsø Kommune. 
Kort over antallet af sikkerhedsbrud fordelt ud på landets 98 kommuner
Dato: 06-12-2021