Låge nr. 7

Tjek på geografien: Berørte registrerede

I dagens låge kan du få et geografisk overblik over antallet af berørte registrerede i sikkerhedsbrud anmeldt til Datatilsynet.

Vi har omsat vores mange bruddata til et lille Danmarkskort, der geografisk visualiserer antallet af berørte registrerede i brud på persondatasikkerheden anmeldt i første halvår af 2021. Bruddene er både sket hos offentlige og private dataansvarlige.

I den digitale anmeldelsesblanket på virk.dk angiver den dataansvarlig et estimat på de berørte registrerede i det pågældende sikkerhedsbrud. Farvemarkeringen bygger på summen af det samlede antal berørte registrerede i de anmeldte sikkerhedsbrud for første halvår af 2021. 

  • Læsø Kommune er farvet hvid, da der ikke er anmeldt sikkerhedsbrud til Datatilsynet (i første halvår af 2021) fra dataansvarlige med adresse i Læsø Kommune. 
Kort over antallet af berørte registrerede i sikkerhedsbrud anmeldt til Datatilsynet
Dato: 07-12-2021