Brug af billeder

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede, hvor personer optræder, er derfor personoplysninger om disse personer.

Når der sker offentliggørelse af et billede af børn og unge, skal reglerne om databeskyttelse derfor overholdes. Det kommer an på en konkret vurdering, om et billede er lovligt at offentliggøre eller ej. Det vil være den person, der lægger billedet op, der skal vurdere, om offentliggørelse af billedet er lovligt.

Når det skal vurderes, om offentliggørelsen af et billede med børn og unge er lovlig, skal man tænke på, at børn efter databeskyttelsesretten har en særlig beskyttelse, fordi de er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, der kan være forbundet med behandling af personoplysninger.

Vurderingen af om der kan ske en behandling af personoplysninger i forbindelse med et billede varierer alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller portrætbillede.

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet.

Det kan f. eks være legende børn i en skolegård eller besøgende i Zoologisk have.

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer.

Det kan f. eks være et skolefoto eller et klassebillede.

Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om et situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår. Det er afgørende, at dem der er på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, eksempelvis i forbindelse med markedsføring. I den forbindelse lægges der også vægt på alderen på de personer, der optræder på billedet.

Det kræver normalt altid samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet. Det er begrundet i, at nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om navn eller lignende. Man skal derfor altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis man ønsker at offentliggøre et portrætbillede. Hvis en skole f. eks ønsker at offentliggøre klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis skolen inden offentliggørelsen indhenter et udtrykkeligt samtykke for hver enkelt elev.

Det må konkret vurderes, om barnet har tilstrækkelig modenhed og forståelse til selv at give samtykke. Normalt vil et barn på 15 år være tilstrækkelig moden til at kunne give samtykke til, at skolen kan offentliggøre oplysninger om eleven på skolens hjemmeside.

Indsigelse

Hvis man er utilfreds med en offentliggørelse af et billede, skal man tage kontakt til den person, der har offentliggjort billedet. Det skal oplyses, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør det umiddelbart fjernes af den, der er ansvarlig for billedet.

Relaterede emner

Billeder på internettet

Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede, hvor personer optræder, er derfor personoplysninger om disse personer.

Sociale netværk

I de fleste tilfælde vil det, du lægger op på sociale netværk, være omfattet af de databeskyttelsesretlige regler. Inden du lægger noget op, bør du bruge din sunde fornuft og tænke over, om det kan genere den person, det handler om.

Elevoplysninger

Reglerne om databeskyttelse bestemmer, hvornår registrering, videregivelse og anden behandling af almindelige personoplysninger, som eksempelvis oplysninger om navn, adresse og skema, må finde sted.