Færøerne

Færøerne

Persondataloven er med virkning fra den 1. juli 2017 sat i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne.

Den udgave af persondataloven, som gælder for rigsmyndighederne på Færøerne, indeholder en række afvigelser i forhold til den danske persondatalov.

Det skyldes først og fremmest, at loven udelukkende gælder for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger. De regler, der vedrører privates behandling af personoplysninger, er derfor ikke medtaget. Der er også bl.a. afvigelser som følge af, at Færøerne ikke er medlem af EU, og ordlyden af visse bestemmelser er ændret for at understrege, at reglerne ikke gælder for de færøske myndigheders behandling af personoplysninger.