Udfyld overskrift

Lokationssporing

I takt med at teknologiens udvikling er muligheden for at lokalisere enkeltpersoner blevet mere og mere udbredt. Særligt udbredelsen af smartphones har ført til et større omfang af behandling af geografiske oplysninger om identificerbare personer.

Lokation kan blandt andet bestemmes via GPS, telefonmaster, WiFi, IP-adresser og WPAN-teknologier.

Hvorvidt databeskyttelsesreglerne finder anvendelse på behandling af lokationsoplysninger kan blandt andet afhænge af, hvor præcist lokationen kan beskrives, og hvilke oplysninger, lokationen indsamles i kombination med. Hvis en lokation for eksempel kan knyttes til en enkeltpersons telefon, vil der ofte være tale om personoplysninger, da de kan knyttes til en identificerbar person.

Problemstillingen kan også være relevant for køretøjer med en indbygget GPS. I den forbindelse har Datatilsynet udtalt, at den tidligere gældende persondatalov fandt anvendelse, når der blev foretaget registrering af en vogns færden i et GPS-system.

Registrerede har mulighed for selv at begrænse omfanget af oplysninger, der indsamles om dem ved for eksempel at slå lokationstjenester fra på deres telefon.

Browsersporing

Brugeres adfærd på internettet kan spores igennem deres browser, som er det program, brugerne anvender til at vise hjemmesider.

Sådan en sporing kan for det første ske igennem såkaldte cookies. Cookies er data, der genereres af en netserver, og som kan lagres i tekstfiler, der eventuelt anbringes på brugerens harddisk. Dette kan ske med en række formål og med forskellig teknisk udformning, og det vil ikke altid være omfattet af databeskyttelsesreglerne.

En cookie kan indeholde et entydigt nummer, der gør det muligt at knytte en bestemt bruger til cookien. Behandlinger af sådanne cookies kan være omfattet af databeskyttelsesreglerne, fordi det i kombination med for eksempel en IP-adresse er muligt at knytte de data, der indsamles ved hjælp af cookien, til en identificerbar bruger.

Det er værd at understrege, at ikke alle cookies indebærer en indsamling af personoplysninger.

Registrerede kan undgå sporing af deres adfærd på internettet igennem en række tiltag, for eksempel ved at slå cookies fra i deres browser eller ved at anvende en VPN.

Sporing via smartphones

Udover lokationssporing kan smartphones også indsamle andre oplysninger igennem applikationer. Brugere kan almindeligvis styre, hvilke tilladelser forskellige applikationer har til at anvende telefonens funktioner som for eksempel mikrofon og kamera.

Nogle applikationer beder også om adgang til brug af telefonens kontaktbog for eksempel for at foreslå forbindelser på et socialt medie til personer, du har i din kontaktbog.

I de tilfælde, hvor en det er nødvendigt for en applikation at bruge en smartphones funktioner, for eksempel en billeddelingstjenestes brug af telefonens kamera, bør brugeren undersøge applikationens persondatapolitik for at få et overblik over, hvad billederne anvendes til.

Enhver indsamling af oplysninger, der kan føres tilbage til en identificeret eller identificerbar fysisk person, skal overholde de grundlæggende principper i databeskyttelsesreglerne. Du kan finde flere oplysninger om disse under "Generelt om databeskyttelse".

Herudover er der en række tilfælde, hvor der er særlig regulering af de forskellige typer af sporing. Det gælder for eksempel ved brug af cookies...

Relaterede emner

Indsæt overskrift

Indsæt kort tekst

Link til relateret indhold

Indsæt overskrift

Indsæt kort tekst

Link til relateret indhold

Indsæt overskrift

Indsæt kort tekst

Link til relateret indhold