Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Alternative behandleres registrering af personnummer

Registreringen kræver samtykke og sagligt formål

Det er reglen i persondatalovens § 11, stk. 2, som fortæller, hvornår en alternativ behandler må behandle oplysninger om personnummer (cpr-nummer) på deres klienter. 

Den alternative behandler må efter denne regel bl.a. registrere oplysninger om personnummer med et klart samtykke fra klienten. Af de almindelige principper i persondataloven fremgår, at den alternative behandler også skal have et sagligt formål med behandlingen af personnummeret.

For de nærmere krav til samtykket til klienten, se Datatilsynets generelle tekst om alternative behandlere. 

Gå til Datatilsynets generelle tekst om alternative behandlere 

Indberetning til Sygeforsikringen Danmark udgør et sagligt formål

Det er Datatilsynets vurdering, at indberetning til Sygeforsikringen Danmark, for at klienten kan opnå tilskud til behandlingen, udgør et sagligt formål. Der kan derfor ske registrering af klientens personnummer med dette formål, hvis der er indhentet samtykke hertil.

Ændring af anmeldelsen til Datatilsynet

Der er mulighed for at ændre anmeldelsen til Datatilsynet, sådan at det fremgår af anmeldelsen, at der nu behandles oplysninger om personnummer på klienter i forbindelse med indberetning til Sygeforsikringen Danmark. 

Dette gøres nemmest ved at følge nedenstående link, indtaste det journalnummer, som er oplyst i den oprindelige tilladelse fra Datatilsynet, og tilføje teksten ”Personnummer med samtykke fra klienten til brug for indberetning til Sygeforsikringen Danmark” i anmeldelsens punkt 4. 

En sådan ændring af anmeldelsen er ikke et formelt krav – men kan foretages for at gøre anmeldelsen i Datatilsynets fortegnelse mere retvisende. 

Gå til anmeld ændring